OCMW-raad wil geen besparing bij Zorgbedrijf Antwerpen

Vlaams Belang voert politieke druk op

Antwerpse ouderen mogen niet het slachtoffer zijn van de immigratietoevloed

De OCMW-raad besprak vandaag de motie van het Vlaams Belang aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de financiële tekorten bij het Antwerps OCMW, dat door de Vlaams Belang-fractie op de agenda werd geplaatst. De motie kreeg niet de steun van de meerderheid, maar maakte wel een eerste (bescheiden) inhoudelijk debat in de OCMW-raad mogelijk over de financiële situatie van het Antwerps OCMW tengevolge van de stijging van het aantal leefloon- en equivalent leefloontrekkers. Van het tekort van 15 miljoen euro is 12,5 à 13 miljoen euro het gevolg van de aanhoudende en forse stijging van het aantal geregulariseerden en asielzoekers die bij het OCMW komt aankloppen (meer dan 7 miljoen euro) en van de economische crisis (om en bij de 5 miljoen euro). 

 

De fracties van de meerderheid verborgen zich achter het feit dat de door schepen voor Financiën Bungeneers gevraagde nota van de Inspectie Financiën – beloofd tegen half augustus – nog niet beschikbaar is. Toch was het uit de tussenkomsten duidelijk dat de OCMW-raad unaniem het idee van een besparing bij het Zorgbedrijf verwerpt. Het is schepen Bungeneers die deze piste lanceerde tijdens het informeel meerderheidsoverleg stad/OCMW van 16 juli. Het Zorgbedrijf werd pas een jaar geleden verzelfstandigd en heeft van bij het begin inspanningen gedaan om te besparen (onder meer door met de vakbonden een nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel te onderhandelen). Tevens keurde het stadsbestuur drie jaar geleden een vergrijzingsindex goed van 1,5% op de totale stadsbijleg, die bij een besparing de facto wordt afgeschaft. Een vermindering van de dotatie aan het Zorgbedrijf zou tevens betekenen dat het twee jaar geleden goedgekeurde investeringsplan voor rusthuizen en serviceflats noodgedwongen diet teruggeschroefd te worden.

 

Het Vlaams Belang had liever een krachtiger en duidelijker signaal van de OCMW-raad gezien (door de stemming van de motie), maar is toch hoopvol vermits iedereen in de OCMW-raad zijn bezorgdheid uitdrukte over de mogelijkheid van nieuwe besparingen die de aanpak van de vergrijzing en de dienstverlening aan de Antwerpse ouderen zouden verminderen.

 

In bijlage mijn tussenkomst van deze voormiddag. Jan Penris, voorzitter van de gemeenteraadscommissie sociale zaken, heeft ondertussen de commissie laten bijeenroepen op dinsdag 31 augustus, met als enige agendapunten:  “De budgetwijziging 2010 en de financiële perspectieven van het Antwerps OCMW” en “Toelichting bij de nota van de Inspectie Financiën en bij de plannen van het stadsbestuur om de OCMW-tekorten bij te passen”. Een grondig debat in de gemeenteraad – en in de OCMW-raad – dringt zich op.

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...