OCMW budget 2012 heeft nu reeds tekort van 116 miljoen Euro

De OCMW basistaken zullen in 2013 minimum 130 miljoen Euro kosten. Vrije immigratie en ons huidig OCMW-systeem gaan niet samen.
Vandaag werd op de OCMW-raad het meerjarenplan 2013 – 2015 voorgesteld. Tijdens deze bespreking bleek dat net als de vorige jaren het OCMW budget 2012 een tekort zal vertonen. Momenteel is het reële tekort immers al opgelopen tot 116 miljoen Euro. Het is uiteindelijk de Antwerpse belastingbetaler die grotendeels zal opdraaien voor dit tekort aangezien de Stad verplicht is om OCMW tekorten bij te passen. 
Uit het meerjarenplan blijkt ook dat in 2013 het OCMW enkel en alleen voor de vervulling van haar basistaken zoals het uitbetalen van het leefloon, het equivalente leefloon, medische kosten, … minstens  130 miljoen Euro zal nodig hebben. Dit wil zeggen dat er voor 2013 reeds 18,5 miljoen tekort wordt ingeschreven in de begroting.

 

Terwijl in 2010 het percentage asielzoekers, geregulariseerden en gezinsherenigers  58% van het aantal bijstandstrekkers bedroeg, was dit in 2011 al opgelopen tot 77%. Het Antwerpse OCMW begint dan ook meer en meer de gevolgen te ondervinden van het lakse uitwijzingsbeleid, de collectieve regularisaties en de quasi onbestaande migratiestop. 

 

Bij een momentopname n.a.v. een vraag van OCMW-raadslid Chris Luykcx bleek dat in mei 2012 slechts 16% van de OCMW-cliënten het Nederlands als moedertaal had. Hieruit kan worden afgeleid dat bij deze momentopname 84% een vreemde achtergrond had. 
Het aantal equivalente leefloontrekkers steeg in 2012 met 10%. Het equivalent leefloon is de financiële steun die personen ontvangen die geen recht hebben op leefloon.  Het betreft bijna uitsluitend immigranten die een verblijfsvergunning hebben bekomen via regularisatie, asiel of gezinsmigratie.
Het OCMW staat ook in voor de medische kosten van illegalen en vreemdelingen zonder recht op mutualiteitsaansluiting. In 2011 kostte dit de Antwerpse  belastingbetaler 7,5 miljoen Euro.

 

Het is duidelijk dat het sociaal draagvlak voor Antwerpen meer dan overschreden is. Aan dit instroomritme zal het ultieme vangnet dat onze maatschappij voorziet voor zijn behoeftigen scheuren.  Vrije grenzen en ons huidige OCMW-systeem gaan duidelijk niet samen. 
 
Chris Luyckx                                                       Filip Dewinter
OCMW-raadslid                                                 Fractieleider Gemeenteraad
0477/70.51.23
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...