Nog steeds riante afscheidsvergoeding voor gedeputeerden

Vlaams Belang wil einde politieke zelfbediening. Eind 2011 bracht de Vlaams Belang-fractie in de Antwerpse provincieraad aan het licht dat de
leden van het Antwerpse provinciebestuur kunnen rekenen op royale vergoedingen wanneer zij hun mandaat beëindigen.

Deze afscheidsvergoeding wordt toegekend a rato van 2 maanden per begonnen jaar, wat bijzonder ruim bemeten is.  We kennen wel wat ‘gewone’ werknemers die het met iets minder moeten doen wanneer zij hun C4 krijgen.  Een ander frappant verschil met laatstgenoemden is trouwens dat gedeputeerden ook een afscheidsvergoeding krijgen wanneer ze zélf ontslag nemen, bijvoorbeeld om over te stappen naar een andere job.

Uit  het antwoord op een nieuwe vraag van het Vlaams Belang blijkt dat deze riante regeling nog steeds van toepassing is én dat er ook gretig gebruik van wordt gemaakt. Na de verkiezingen van 14 oktober vroegen drie gedeputeerden die niet terugkeerden naar de deputatie immers allen een dergelijke vergoeding aan.  Marc Wellens, die twaalf jaar gedeputeerde was, kreeg een vergoeding van 26 maanden toegekend.  Rekening houdende met het feit dat het niet-geïndexeerd maandelijks brutobedrag  van deze afscheidsvergoeding op 5.707,79 euro werd vastgelegd, is dat goed voor een afscheidscadeau van bijna 150.000 euro.  Koen Helsen (Open VLD) kreeg een afscheidsvergoeding van 14 maanden, goed voor zo’n 80.000 euro.   Eenzelfde regeling werd  toegekend aan  Bart de Nijn  (N-VA), al werd die wellicht opgeschort omdat hij ondertussen (naast schepen in Mechelen) senator is geworden.

Voor de volledigheid vermelden we nog dat deze uitstapregeling niet het enige voordeeltje is dat de leden van het provinciebestuur genieten.  Ieder gewezen lid van de deputatie heeft namelijk ook nog recht op pensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar.  Voor de mandaten die ingingen na  de verkiezingen van oktober 2000 kan dat zelfs  vanaf 55 jaar.  Niet weinigen zullen zich afvragen  wie daar ook alweer beweerde dat we met z’n allen langer en harder zullen moeten werken.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat dergelijke riante regelingen – zeker in deze tijden van crisis  en besparingen –  niet te verantwoorden zijn.  Indien de politieke klasse haar geloofwaardigheid niet helemaal wil verliezen,  moet ze uiteindelijk werk maken van een herziening van de voorkeursbehandeling die ze voor zichzelf heeft bedacht.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...