Nieuws uit de Antwerpse gemeenteraad

U kan als bewuste burger de gemeenteraad live volgen alsook de vorige gemeenteraadszittingen raadplegen via volgende link:
Klik hier om de link naar de zittingen te openen.

Na het zomerreces vond op maandag 28 september de gemeenteraad plaats. Hier heeft fractieleider Sam van Rooy burgemeester De Wever geïnterpelleerd over de draconische corona-maatregelen die heel de stad economisch hebben getroffen terwijl de initiële besmettingshaarden begin juli zich bevonden in bepaalde allochtone gemeenschappen, vooral de Marokkaanse, met name in Antwerpen-Noord, het Kiel, Borgerhout en Deurne (in de wijken waar ook veel drugsaanslagen plaatsvinden). Sam van Rooy pleitte dan ook in zijn interpellatie voor lokale lockdowns om wijken af te sluiten om zo niet de ganse stad te moeten afsluiten.

U kan hieronder de volledige interpellatie van Sam lezen.

Gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft 2 mondelinge vragen gericht aan burgemeester De Wever.

  • De handelaars van de Korte Zavelstraat in Antwerpen-noord zijn bijzonder misnoegd ivm de toenemende overlast vier oorzaak door drugsdealen en door drugdealers in hun wijk. De situatie zou volledig uit de hand lopen. Welke maatregelen neemt de burgemeester? 
  • De gebouwen van de vroegere Bosschool in Berendrecht worden al sinds 2016 door de islamitische vzw Het Gezin gehuurd van de Stad Antwerpen. In het gebouw worden al geruime tijd islamitische gebedsdiensten en koranlessen georganiseerd. De moskee richt zich niet enkel op de lokale moslims maar trekt ook heel wat. Ook vanuit Nederland en zelfs Duitsland aan. De vzw Het Gezin heeft ondertussen allerlei verbouwingen laten uitvoeren zonder vergunning. Hoe reageert de Schepen op de onvergunde verbouwingen en op het feit dat de Bosschool ondertussen in de praktijk een moskee is geworden?

Dank u, voorzitter,

Ik heb het verzoek tot deze interpellatie ingediend op 29 juli, ondertussen al twee maanden geleden. Toen zijn er in Antwerpen immers bijzonder ingrijpende coronamaatregelen ingevoerd. Heel Antwerpen, ook de provincie, ging in semi-lockdown, zelfs inclusief een avondklok.

We herinneren ons, burgemeester, dat u in de zomer plots moest wijken voor de ongekozen provinciegouverneur Cathy Berx, die hier nogal fanatiek de plak is komen zwaaien. Zij voerde in Antwerpen een algemene mondmaskerplicht in, die overal gold, ook voor wie bijvoorbeeld alleen ergens ten velde jogde of fietste. Ook voerde ze een avondklok in: tussen 23:30 en 6u mocht geen enkele Antwerpenaar nog naar buiten. Het was de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat er in België een avondklok werd ingesteld, met als verschil dat de Antwerpenaars nu zelfs nog een uur lánger binnen moesten blijven.

Cafés en restaurants moesten reeds sluiten om 23.00 uur. Het gezelschap aan een tafel werd beperkt tot 4 personen of tot personen van hetzelfde gezin. Antwerpenaars mochten nog louter alleen gaan winkelen. Alle evenementen en feesten werden verboden en fitnesscentra werden gesloten. Sporten in groepsverband en samenscholingen met meer dan 10 personen werden verboden.

De avondklok, een bijzonder drastische vrijheidsbeperkende maatregel, was op juridisch drijfzand gebouwd en op zijn minst disproportioneel te noemen. Evenzo voor de algemene mondmaskerplicht, die overal op het publieke domein gold. De terechte kritiek weerklonk dat deze drastische, generaliserende maatregelen vooral waren ingegeven door het feit dat ze op die manier gemakkelijk te handhaven zijn. En dat werd ook door u bevestigd, meneer de burgemeester, toen u de term ‘handhavingslogica’ in de mond nam.

Begin deze maand, burgemeester De Wever, heeft u echter ook te kennen gegeven dat u nooit meer een avondklok wil en dat een samenscholingsverbod kan volstaan. Nochtans had u in maart, aan het begin van de coronacrisis, zelf opgeroepen tot het invoeren van een avondklok in alle Vlaamse gemeenten.

Alleszins was het duidelijk dat u in augustus niet zover had willen gaan als gouverneur Berx, maar u werd helaas overruled meneer de burgemeester; ook trouwens door de mediageile viroloog-activist Van Ranst, die onze Antwerpse horeca en winkeliers nog wat verder doodkneep door op te roepen om niet meer naar Antwerpen te komen.

Op een gegeven moment ging u wel in tegen Cathy Berx door op 7 augustus, tijdens de hittegolf, de mondmaskerplicht te beperken tot drukke plaatsen; op zich een goede zaak, meneer de burgemeester, maar Berx zei openlijk dat ze dit niet verstandig van u vond. Berx kondigde op haar beurt dan weer aan dat de avondklok tijdens de hittegolf niet zou worden gehandhaafd; ook op zich een goede zaak, maar wat een chaotische communicatie was dit toch voor de Antwerpenaar.

Weer enkele dagen later, op 12 augustus, werd de avondklok een nachtklok (geldende tussen 1.30 uur ’s nachts en 5 uur) en werd het verplichte sluitingsuur van de horeca verlaat tot 1u ’s nachts. De tafel van maximum 4 werd vervangen door, ik citeer: ‘leden van hetzelfde huishouden en maximaal 5 vaste contacten mogen aan één tafel zitten, met een maximum van 10 personen’. Opnieuw verwarrende overheidscommunicatie. Antwerpse Horeca-ondernemers gaven dan ook letterlijk een ‘fuck you’ aan Cathy Berx. Ze hadden het gehad met de maatregelen die bij wijze van spreken elke dag veranderden en eisten terecht ondernemerswaardige en werkbare normen. 

Op 26 augustus werden deze provinciale coronamaatregelen uiteindelijk weer ingetrokken, sindsdien gelden hier weer alleen de federale coronamaatregelen.

Met haar draconische coronamaatregelen gedurende de maand augustus heeft de ongekozen provinciegouverneur Cathy Berx heel onze stad en zelfs heel de provincie over dezelfde kam geschoren; terwijl reeds vroeg, al in de eerste week van juli, het probleem van het snel stijgend aantal besmettingen duidelijk was te lokaliseren in bepaalde Antwerpse districten en wijken.

Uit reconstructies is gebleken dat de initiële besmettingshaarden begin juli zich bevonden in bepaalde allochtone gemeenschappen, vooral de Marokkaanse, met name in Antwerpen-Noord, het Kiel, Borgerhout en Deurne (in de wijken waar ook veel drugsaanslagen plaatsvinden). In de betreffende buurten werden later dan ook informatie-affiches in het Arabisch en het Turks verspreid. Wat meteen ook weer pijnlijk aantoont dat het integratie- en inburgeringsbeleid heeft gefaald.

Burgemeester De Wever wees er toen op dat hij meer gedetailleerde cijfers wil, tot op wijkniveau, en gouverneur Berx had het in dat verband over de noodzaak tot ‘microchirurgisch’ optreden. Maar daar is dus niets van in huis gekomen. Ook minister De Crem sprak over, ik citeer het ‘afsluiten van bepaalde clusters, zoals gemeenten of industrieterreinen’.

Het draconische, niet-microchirurgische optreden in Antwerpen kent vele gedupeerden. Op economisch vlak werden onze horeca en de evenementsector alweer zwaar getroffen; op sociaal vlak moest iedereen in de stad en provincie Antwerpen boeten.

Het lijkt mij dus evident dat onze stad klaar is om, indien nodig, vanaf nu wél microchirurgisch op te treden, zodat wij nooit meer de draconische dictaten van gouverneur Berx hoeven te ondergaan. Toch stelde u, burgemeester De Wever, dat het  ‘geen zin heeft om een aanpak per wijk of district te doen’.

Vandaar mijn vragen aan u, meneer de burgemeester:

Staat u nog steeds achter die woorden, wetende dat dit opnieuw tot gevolg zou kunnen hebben dat Antwerpen dezelfde draconische coronamaatregelen opgelegd zal krijgen, met alle economische schade en sociale ellende tot gevolg?

Heeft u vandaag wél de nodige informatie en cijfergegevens op wijkniveau inzake besmettingshaarden?

Staat de contactopsporing, die deze zomer nog altijd haperde, vandaag wel volledig op punt? Zijn er voldoende contact opspoorders voor onze Antwerpse scholen en wijken, en wie staat daar allemaal voor in?

In hoeverre en hoe is het Antwerpse testdorp ‘TestCovid’ betrokken bij het opsporen van nieuwe besmettingshaarden in onze wijken en in onze scholen? Worden er ook mobiele testteams ingeschakeld?

Hoewel de cijfers nog stijgen, zijn er vandaag gelukkig bemoedigende signalen over het aantal besmetting. De federale overheid lijkt nu, uiteraard maanden te laat, eindelijk te komen met een systeem van kleurencodes, een zogenaamde corona-barometer. Rekent de burgemeester op dit barometer-systeem om Antwerpen te vrijwaren van een semi-lockdown zoals gouverneur Berx die hier in augustus heeft geïnstalleerd?

Deze groepsfoto is getrokken voor de uitbraak van corona.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...