Nieuws uit de Antwerpse gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van oktober heeft onze fractieleider Sam van Rooy  aandacht gevraagd voor de toenemende dreiging van radicale moslimfundamentalisten in onze scholen. De leerkrachten hebben bang om les te geven, deze angst moet van kamp veranderen. ‘Fractieleider Sam Van Rooy wou in de gemeenteraad weten wat de stad Antwerpen ging doen om deze daad te veroordelen. Hij pleitte onder meer voor een rouwregister voor Samuel Paty. Van Rooy wees op de aanwezigheid van fundamentalisten binnen de Vlaamse moslimgemeenschap.

Lees hier het krantenartikel van Het Laatste Nieuws over de tussenkomst van Sam van Rooy.

Raadslid Peggy Pooters uitte in een interpellatie haar terechte bezorgdheid aan het stadsbestuur en schepen Jinnih Beels met de stijgende coronacijfers in de scholen en het gebrek aan sneltests en snelle opvolging. Volgens haar is het daar waar het Antwerps stadsbestuur tekortgeschoten is en tekortschiet. Peggy Pooters en onze fractie verwijten het Antwerps stadsbestuur hier vooral dat ze op de acties voor scholen vanuit Vlaanderen gewacht heeft. Speciale tijden vergen speciale acties en een krachtdadig bestuur! Daarom begrijpen wij niet waarom er nog altijd geen mobiele testteams ingezet zijn voor onze scholen, en waarom er nog altijd geen sneltests aangekocht werden.

U kan de volledige interpellatie van Peggy hier raadplegen.

Dank u voorzitter,

Eerst en vooral zou ik willen zeggen dat onze partij zich deels kan vinden in het Vlaamse beleid dat ook op Antwerps niveau, door u, schepen Beels, verdedigd wordt, het Vlaamse beleid dat er met name op gericht is om de scholen zo lang mogelijk open te houden.

Ik denk inderdaad dat we door het sluiten van de scholen de maatschappij teveel onder druk zouden zetten. De economische motor zou gaan sputteren doordat het telewerk van de ouders bemoeilijkt wordt, wanneer pubers plots terug thuis zouden blijven. De vorige golf heeft trouwens aangetoond dat de leerachterstand te groot zou worden en dat jongeren, voor hun psychologisch welzijn, absoluut nood hebben aan het contact met hun vrienden op school. Bovendien zou het sluiten van scholen, bij uitstek nefast zijn in een grootstad als Antwerpen, omdat jongeren in bepaalde wijken dan wellicht gaan rondhangen op pleintjes waardoor het risico op besmetting uiteindelijk groter zou zijn dan wanneer diezelfde jongeren veilig op de schoolbanken zitten. Dus dat moeten we ten allen prijze zoveel mogelijk vermijden!

Nochtans hebben we ook een aantal ernstige bedenkingen bij de aanpak van de Corona-crisis.

We stellen vast dat leerlingen en leerkrachten echt te lang in quarantaine moeten blijven en dat scholen toch nog het risico lopen uiteindelijk te moeten sluiten.

We stellen vast dat de CLB’s roeien met de riemen die ze hebben. Wat de meesten onder ons wellicht niet weten is dat de CLB’s zelf geen tests uitvoeren. Ze doen enkel aan contactopsporing en zelfs dan geraken ze stilaan bedolven onder het werk door het stijgende aantal besmettingen in onze stad. Er zijn dringend extra mensen nodig die ingeschakeld worden voor contacttracing en bronopsporing. Want tot hoever reikt die contact tracing eigenlijk nog… stopt het bij de school of kijkt men ook naar jeugdbewegingen, sportclubs, enz.. waar besmette leerlingen toch nog mee in contact zijn gekomen? Komt men nog enigszins toe aan enige bronopsporing? Dat blijft allemaal erg vaag onduidelijk. We moeten weten waar leraars en leerlingen de besmettingen oplopen: op school, op de speelplaats, in de klas, op de weg van en naar school enz… pas als men over deze info beschikt, kan er gericht opgetreden wordt.

En dat is waar het schoentje o.a. wringt. We beschikken niet over die fijnmazige gegevens. De noodzaak tot “microchirurgisch” optreden, waarover Burgemeester De Wever en gouverneur Berx zelf het een aantal weken geleden nog hadden, en waarnaar ook verwezen werd door mijn fractievoorzitter in zijn interpellatie in september, is dode letter gebleven en, en dit kan ook niet anders….als we niet over de absoluut noodzakelijke mobiele testteams en sneltests beschikken. In mijn informatieve vraag aan schepen Duchateau donderdag wees ik erop dat zowel in Duitsland als in Nederland sneltests al een aantal weken grootschalig gebruikt worden. Het verweer van de schepen was is dat die tests geen 100% garantie bieden, dat we een testdorp hebben (maar tja wat ben je met een testdorp als de daar afgenomen tests niet snel genoeg gecontroleerd kunnen worden…), dat het toch wel veel geld zou kosten en dat Nederland enkel overgeschakeld is op die sneltests omdat hun gewone testcapaciteit al snel onvoldoende bleek. En waar staan we nu in Vlaanderen, in Antwerpen? Net op hetzelfde punt als in Nederland. Onze labo’s kunnen ook niet meer volgen… We hadden ongetwijfeld kunnen voorzien dat de labo’s uiteindelijk alles niet meer verwerkt konden krijgen… Die sneltests zijn net uiterst efficiënt om grote groepen te screenen waar een uitbraak zich voordoet en dit zouden weleens de scholen kunnen zijn.

Na veel verloren tijd en veel getalm zouden er nu eindelijk vanuit Vlaanderen 5 mobiele testteams ingezet worden, in plaats van de 15 teams die eerst voorzien waren… 5 teams over heel Vlaanderen… dit is absoluut te weinig, als je ziet hoeveel scholen Antwerpen alleen al telt….

En net voor het weekeinde hebben we dan vernomen dat Vlaanderen eindelijk 4 miljoen sneltests gaat aankopen. De hamvragen zijn: gaat 4 miljoen voor Vlaanderen voldoende zijn, hoeveel van die tests zijn er voor Antwerpen bestemd, hoeveel blijven er uiteindelijk voor scholen over als er begrijpelijkerwijs ook een grote vraag is vanuit de zorgsector en de bedrijven, en gaan ze, zoals beloofd, echt beschikbaar zijn binnen de 2 à 3 weken of wordt het weer een verhaal zoals de mondmaskers?

Een goed zaak is dat net zoals burgemeesters striktere maatregelen in het straatbeeld kunnen opleggen dan het federale of Vlaamse niveau, niets de Stad Antwerpen weerhoudt om zelf ook sneltests aan te kopen om te gebruiken in onze Antwerpse scholen en niets weerhoudt de Stad Antwerpen om zelf mobiele teams op te starten en, indien nodig, naar de scholen te sturen.

Volgens onze partij is het daar waar het Antwerps stadsbestuur tekortgeschoten is en tekortschiet  … Ik verwijt het Antwerps stadsbestuur hier vooral dat ze op de acties voor scholen vanuit Vlaanderen gewacht heeft. Speciale tijden vergen speciale acties en een krachtdadig bestuur! Daarom begrijpen wij niet waarom er nog altijd geen mobiele testteams ingezet zijn voor onze scholen, en waarom er nog altijd geen sneltests aangekocht werden.

Al van begin september was de stad immers al in gesprek met het UZA over een samenwerking in verband met mobiele teams, maar waarom duurt dit allemaal zo lang.

Ik heb in dit kader dan ook enkele vragen:

  1. Hoeveel CLB-contacttracers zijn er momenteel exact werkzaam in Antwerpen? Hoeveel per school of per aantal leerlingen? Bent u van plan dit aantal dringend uit te breiden?
  • Welke procedure volgen de contacttracers van het CLB? Gaat het enkel om contact tracing binnen de klas en de school of gaat het CLB ook andere risicocontacten van de besmette leerlingen en leraars in kaart brengen (sportclub, jeugdbeweging, vriendengroepen, familie, enz…)? Of wordt het opsporen van de risicocontacten buiten de school aan andere instanties overgelaten en zo ja aan wie?
  • Wordt er eigenlijk wel aan de uiterst belangrijke bronopsporing gedaan en zo ja door wie? Wat zijn de resultaten hiervan?
  • Hoeveel onderwijzers zijn er ondertussen al afwezig geweest wegens Corona (ziekte en/of quarantaine)? Kan u me de recentst beschikbare gegevens bezorgen? Hoe werd dit opgevangen; werden hiervoor telkens vervangende leerkrachten gevonden?
  • Is het correct dat er in de nabije toekomst Antwerpse mobiele testteams gevormd zullen worden in samenwerking met het UZA? Om hoeveel teams zou het precies gaan en wanneer gaan deze teams operationeel zijn? In hoeverre werd ondertussen het COVID-testdorp al ingeschakeld om met mobiele testteams naar scholen te trekken?
  • Waarom is de Stad Antwerpen nog niet zelf overgegaan tot de aankoop van sneltests voor de scholen? Bent u dit alsnog van plan nu de cijfers toch wel dramatisch oplopen en dit zeer belangrijk kan zijn wanneer kinderen en leerkrachten na de herfstvakantie op de schoolbanken terugkeren na waarschijnlijk blootgesteld te zijn worden aan mogelijke besmettingshaarden buiten de school?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...