N-VA in Deurne pleegt eerste kiezersbedrog

Maandag 18 februari zal ons bijblijven als de dag waarop de N-VA in Deurne (samen met CD&V en Open VLD) haar eerste kiezersbedrog pleegde. Het Vlaams Belang van haar kant stelt zoals steeds de belangen van de Deurnenaars voorop door zich van in het begin bijzonder constructief op te stellen. Dat kunt u reeds vaststellen bij het lezen van de aanhef van de toespraak van Jan Van Wesembeeck: “Op 14 oktober jongstleden heeft de Deurnenaar massaal gekozen voor verandering. Het is aan ons allen om de Deurnenaars te geven waar ze om gevraagd hebben: Verandering met een grote V.”

In het Deurnes Bestuursakkoord 2013-2018 hebben N-VA, CD&V en Open VLD duidelijk de intentie neergeschreven om meer bezig te zijn met de veiligheidsproblematiek in het district. Er wordt daarbij tevens verwezen naar het nieuwe bestuursakkoord van de stad Antwerpen, waarin de districten meer mogelijkheden wordt geboden. Het Vlaams Belang Deurne wil uiteraard de meerderheid in dit voornemen ten volle steunen en stelde daarom gisteren de oprichting voor van een ‘Commissie Veiligheid’. Op die manier gebruikt de districtsraad alle mogelijke middelen die de wet toelaat om de bevolking van Deurne optimaal van dienst te zijn, inclusief wat veiligheid betreft.

Groot was dan ook onze consternatie toen N-VA, CD&V en Open VLD ons voorstel wegstemden (de oppositieleden van Sp.a, Groen en PvdA onthielden zich van de stemming). Wij vinden met ons voorstel ter oprichting van een ‘Commissie Veiligheid’ immers absoluut het warm water niet uit, noch is ons voorstel te duur of onuitvoerbaar: in de legislaturen ’88-’94 en ’94-’00 (toen stonden Open VLD, CD&V, Groen en Sp.a aan het roer) bestond reeds een dergelijke veiligheidscommissie, die middels een optimale samenwerking tussen de politie en de districtsraad prima werk leverde. Toen Keizer Janssens ten tonele verscheen kwam er jammer genoeg een einde aan dit veiligheidsbeleid op districtsniveau, dat zijn deugdelijkheid meer dan voldoende had bewezen. Doordat de lijn-Janssens nu wordt doorgetrokken, kunnen wij niet anders dan concluderen dat de N-VA helemaal niet voor ‘verandering’ staat, maar alles bij het oude laat: een centralistisch bestuur met Keizer De Wever die nu in de plaats van Keizer Janssens aan de touwtjes trekt en waarbij de districtsraad zo veel mogelijk overal wordt buitengehouden. Transparantie nihil; op z’n Belgisch dus. De N-VA heeft met andere woorden een enorme kans gemist om te laten zien dat het ook daadwerkelijk doet wat het aan de Deurnenaar heeft beloofd: breken met het voorgaande beleid en écht werk maken van veiligheid. Het allerergste is dat de Deurnenaar, die voor verandering heeft gestemd en die alle baat zou hebben bij zo een ‘Commissie Veiligheid’, in de kou blijft staan.

Voor vragen:
Jan Van Wesembeeck
Voorzitter VB-fractie districtsraad Deurne
0477 20 86 06

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...