Mondmaskers maken plaats voor asielzoekers

Hoe onze voorraad van meer dan 50 miljoen chirurgische mondmaskers in kazerne ‘Belgrade’ in Namen plaats moest maken voor asielzoekers

Via ‘een gunstige wind’ ontving Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Filip Dewinter een verslag (dd. 4/11/2015) gericht aan de FOD Volksgezondheid en Defensie in verband met ‘la destruction d’une partie des stock stratégiques du SPF Santé Publique entreposés au Quartier militaire de Belgrade (Namur)’.

U kan hier de nota van Filip Dewinter lezen.

Het verhaal van de vernietigde strategische stock mondmaskers, de leugens van De Block en hoe de mondmaskers plaats dienden te ruimen voor asielzoekers.

Eind maart 2020 werden verschillende vragen in het Federale parlement gesteld aan de Minister van Volksgezondheid De Block in verband met de strategische stock mondmaskers en andere medische materiaal dat naar aanleiding van de A/H1N1 griepepidemie in 2009 werd aangelegd. Onder andere in de kazerne “Belgrade” (Namen) bevond zich een belangrijk deel van deze strategische stock. Uit het verslag van de werkvergadering van woensdag 4 november 2015 tussen de FOD Volksgezondheid (vertegenwoordigd door dokter Dirk De Groof en dokter Luc Tsachoua) en het ministerie van Defensie (vertegenwoordigd door adjudant Marc Caekebeke (verantwoordelijke voor het stockbeheer in de kazerne Belgrade te Namen) blijkt dat naast verschillend ander materiaal ongeveer 5,5 miljoen FFP1- en FFP2-maskers en 57,5 miljoen chirurgische maskers in de hangars van de kazerne Belgrade te Namen gestockeerd werden.

Uit het verslag van de vergadering van woensdag 4 november 2015 blijkt dat in september 2014 252.240 FFP1- en FFP2-maskers werden vernietigd. In februari 2015 werden in totaal 1.239.480 FFP1- en FFP2-maskers vernietigd. In maart 2015 werden nogmaals 3.956.400 FFP1- en FFP2-maskers vernietigd. De houdbaarheid van deze maskers was immers verstreken. Uit het document blijkt eveneens dat de chirurgische maskers (“masques medicaux”) niet vervallen waren. We lezen: “L’entièrité de ce stock (en dehors des masques chirurgicaux qui n’ont pas de date de péremption) est périmé depuis début 2015.” (De volledige stock met uitzondering van de chirurgische maskers die geen vervaldatum kennen is vervallen sinds begin 2015.) De firma Van Gansewinkel NV werd belast met de vernietiging van het materiaal wat ook gebeurde tijdens de maand oktober 2015.

Mondmaskers moeten plaats ruimen voor asielzoekers

In het document lezen we dat de hangars G3, 4 en 5 van de militaire kazerne “Belgrade” (Namen) tot 31 december 2014 ter beschikking gesteld werden voor FOD Volksgezondheid voor het stockeren van de desbetreffende materialen. FOD Volksgezondheid vroeg eind december 2014 een verlenging aan voor wat betreft het gebruik van de betrokken hangars voor het volledige jaar 2015. In het document lezen we dat: “Entretemps le domaine militaire a reçu une autre fonction: depuis octobre 2015 la croix rouge gère ces hangars et a commencé a héberger des demandeurs d’asile dans ces bâtiments.” (Ondertussen heeft het militaire domein een andere functie gekregen: sinds oktober 2015 beheert het Rode Kruis de hangars en is het Rode Kruis begonnen met het huisvesten van asielzoekers in deze gebouwen.) In het document lezen we eveneens dat: “Toutes les palettes avec les masques chirurgicaux ont été déplacés dans un hangar. Entretemps les hangars dans lesquels le matériel était entreposé a été cédé à la Croix Rouge que a commence à héberger des réfugiés dans ces bâtiments. Il est probable que la Croix Rouge qui gère actuellement ces hangars demandera au SPF Santé Publique de vider également ce dernier hangar pour y héberger des demandeurs d’asile. Une solution devra être trouvée, en concertation avec la Croix Rouge, pour le déplacement de ce stock restant. Un autre lieu de stockage devra être trouvé à ce moment.” (De meerderheid van de paletten met de chirurgische maskers werden verplaatst naar een andere hangar. Ondertussen werden deze hangars waarin het materiaal werd bewaard overgedragen aan het Rode Kruis die begonnen is met het huisvesten van vluchtelingen. Het is waarschijnlijk dat het Rode Kruis die deze hangars beheerd aan FOD Volksgezondheid zal vragen om deze gebouwen leeg te maken om in deze laatste hangar ook asielzoekers te herbergen. Een oplossing moet in samenspraak met het Rode Kruis gevonden worden voor de verplaatsing van de resterende stock.)

 

De leugens van De Block

In het parlement en in de media beweerde Minister van Volksgezondheid Maggie De Block dat de meer dan 57 miljoen overblijvende chirugische mondmaskers zich in slechte staat bevonden en dus dienden vernietigd worden. Uit het document van de werkvergadering blijkt dit absoluut niet het geval te zijn. Bijgevoegde foto’s van de resterende chirurgische mondmaskers tonen dat de mondmaskers correct en droog werden bewaard in een hangar. In een identieke hangar werden overigens tenten geplaatst om asielzoekers in onder te brengen. Dat de mondmaskers uiteindelijk vernietigd werden heeft alles te maken met het feit dat de stock plaats diende te ruimen voor de opvang van asielzoekers. Niets meer maar ook niets minder.

 

Stock chirurgische mondmaskers hadden vele levens kunnen redden

Uiteindelijk beslist FOD Volksgezondheid om de resterende mondmaskers tussen 2015 en 2018 allemaal te vernietigen. Eerst werd door FOD Volksgezondheid gezegd dat de houdbaarheidsdatum verstreken was, daarna werd door de Minister van Volksgezondheid gesteld dat de mondmaskers in slechte omstandigheden bewaard werden en onbruikbaar waren geworden. Uit de nota van de werkgroep blijkt echter dat de houdbaarheidsdatum helemaal niet verstreken was en ook niet zou verstrijken de komende jaren. Uit de foto’s bijgevoegd bij de nota blijkt overigens dat de mondmaskers in goede omstandigheden, in een afgesloten en droge loods werden bewaard. In soortgelijke hangars werden immers vluchtelingen opgevangen. De mondmaskers waren verpakt in kartonnen dozen en daarna nogmaals in plastiek. Ze waren gestapeld op houten paletten en bewaard in een afgesloten en droog gebouw. De beweringen van adjudant Marc Caekebeke die begin april stelde dat de chirurgische mondmaskers ten onrechte vernietigd werden blijkt dus te kloppen. De vele miljoenen chirurgische mondmaskers die werden vernietigd hadden vandaag van pas gekomen om de bevolking te beschermen tegen het Corona-virus. Een parlementaire onderzoekscommissie en/of gerechtelijk onderzoek op basis van grove nalatigheid of schuldig verzuim is nodig om te weten te komen wat er werkelijk gebeurd is en hoe het zover is kunnen komen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...