Megamoskee in De Polder, pleegt N-VA woordbreuk?

Exact een jaar geleden voerde het Vlaams Belang protest tegen de omvorming van de vroegere Bosschool in Berendrecht tot een nieuw islamitisch complex. Toen Filip Dewinter op de gemeenteraad van september 2020 schepen De Ridder in dit dossier interpelleerde, klonk het nieuws nochtans hoopgevend: Annick De Ridder verklaarde dat de aanvraag tot functiewijziging van de Bosschool onontvankelijk was. Ook onze fractieleider uit het polderdistrict, Steve Van Broeckhoven, informeerde bij N-VA-districtsburgmeester, Carl Geeraerts, naar de intenties van het districtsbestuur in deze. Ook hier klonken de woorden positief: “Niemand in De Polder wil een moskee, dus als district gaan wij niet mee in deze plannen. Het is niet aan anderen om ons dit op te dringen”.

Begin mei moesten we helaas vaststellen dat bouwwerken voor de inrichting van het islamitische complex werden aangevat. Hierop vroeg gemeenteraadslid Filip Dewinter het stadsbestuur de werken onmiddellijk te laten stilleggen. Deze politieke druk wierp haar vruchten af: het domein werd verzegeld wegens verschillende bouwovertredingen.

Filip Dewinter: “Collega’s van de N-VA, schenk klare wijn!”

Sinds 23 september hangt er echter opnieuw een omgevingsvergunningaanvraag voor de omvorming tot gebedshuis uit aan de voormalige Bosschool. Bijgevolg stellen wij ons de vraag wat de intenties van stads- en districtsbestuur zijn. Filip Dewinter: “Burgemeester De Wever en districtsburgemeester Geeraerts, schenk klare wijn en verwijs deze aanvraag voor nu en altijd naar de prullenmand! Laat De Polder haar landelijke karakter behouden zonder de aanwezigheid van een antiwesters complex gesteund door radicale salafisten. Wij roepen dan ook iedere Polderinwoner op om bezwaar aan te tekenen tegen deze aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen!”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...