Marokkaanse school te Borgerhout

Interpellatie van Anke Van dermeersch aan schepen Marinower voor de gemeenteraadszitting van maandag 23 september 2013 betreffende Marokkaanse school te Borgerhout 


Het Vlaams Belang vindt het ongepast dat de stad Antwerpen financiële steun geeft aan de nieuwe school Iqra in Borgerhout, die een initiatief is van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. Deze nieuwe school cultiveert immers segregatie en apartheid.


De school richt zich zogenaamd op het wegwerken van taalachterstand, maar dan wel door de kinderen uitdrukkelijk geen Nederlands te laten spreken in de sociale omgang. Begrijpe wie begrijpe kan.


Bovendien zijn een heel aantal leerlingen noodgedwongen ingeschreven in de Marokkaanse school omdat ze gewoon nergens anders een plek vonden in een school in de buurt.


De stad Antwerpen heeft de containerschool aan de Hoge Weg in Borgerhout in gebruik gegeven aan de FMV voor Iqra onder het mom van ‘respect voor de diversiteit’. Nochtans is die diversiteit ver te zoeken als het uitdrukkelijk de bedoeling is om een Marokkaanse school te zijn, voor en door Marokkanen.


Zelfs de N-VA, partij van de burgemeester, liet voor de gemeenteraadsverkiezingen nog weten geen voorstander te zijn van de Iqra-school, maar het stadsbestuur heeft nu wel groen licht gegeven voor deze Marokkaanse school.


 


Graag kreeg ik hierover een aantal verduidelijkingen:


 


–        Op welke wijze en wanneer kwam deze beslissing tot stand binnen de taskforce onderwijs? Volgens persberichten zou de beslissing met betrekking tot de toewijzing overgelaten zijn aan de stad? Klopt dit?


–        Waarom werd beslist om deze containerschool toe te wijzen aan de vzw Iqra, terwijl ook het katholiek vrij onderwijs kandidaat was om deze containerschool in gebruik te nemen? 


–        Het ‘grote verschil’ tussen de Marokkaanse school en onze Antwerpse scholen zou zijn dat er op de speelplaats geen Nederlands moet gesproken worden. Nochtans kondigde dit stadsbestuur onlangs aan dat er in onze scholen Nederlands moet gesproken worden en het schafte daarom zelfs de tolkendienst voor ouderavonden af. Is de schepen niet langer van mening dat er tussen de schoolmuren en –uren Nederlands gesproken moet worden?


–        Is de schepen niet van oordeel dat een Marokkaanse school die vrijwel uitsluitend bevolkt wordt door Marokkaanse leerlingen, het “taalgebruik vrij laat” en “meer de nadruk wenst te leggen op de thuiscultuur” de integratie niet dient, maar zelfs integratieremmend werkt? Kunnen kinderen in een dergelijke school wel voldoende Nederlands oefenen om hun taalkennis weg te werken? 


–        In de Gazet van Antwerpen dd. 3 sept. 2013 lees ik: “Schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) zou liever zien dat er op termijn ook op de speelplaats Nederlands wordt gesproken, maar wil dat niet opleggen, wel ‘faciliteren’.” Graag een toelichting bij al deze contradicties.


–        Kan de schepen garanderen dat alle religieuze vormingen, inclusief vrijzinnige zedenleer, die gevolgd worden in de lagere scholen van deze stad ook aangeboden worden in de Marokkaanse school in Borgerhout? Hoe zal dit gebeuren? Worden ouders  daadwerkelijk op de hoogte gebracht van deze keuzevrijheid?


–        De school is voor veel Marokkaanse leerlingen nog de enige plek waar ze in aanraking komen met onze Vlaamse, Europese cultuur. Vreest de schepen niet dat kinderen op deze apartheidsschool nog verder zullen vervreemden van onze samenleving?


–        In Nederland heeft men zeer negatieve ervaringen met islamitische scholen. Inspectierapporten tonen aan dat ze zeer zwak presteren. Vreest de schepen niet voor een gelijkaardig scenario voor met betrekking tot de Iqra-school?


–        Vreest de schepen niet dat deze etnisch-culturele school een gevaarlijk precedent is, dat misschien wel snel navolging kan krijgen?

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...