Manipulaties achter de schermen om schepen Leen Verbist (SP.a) OCMW-voorzitster te laten worden

Verkiezing Leen Verbist tot OCMW-raadslid staat zelfs nog niet op agenda van de gemeenteraad.

Filip Dewinter: “In hoeverre zijn deze manipulaties doorgepraat met andere partijen van Antwerpse coalitie?”
Het Vlaams Belang stelt met verwondering vast dat  achter de schermen alles in gereedheid wordt gebracht om Leen Verbist OCMW-voorzitster te laten worden.
Volgens de bestaande wetgeving kan een OCMW-voorzitter enkel buiten de raad verkozen worden indien de opvolger van de verkozen OCMW-voorzitter (Monica de Coninck) zijn mandaat niet opneemt.  Dat blijkt het geval te zijn voor dhr Wiesé (Sp.a).   Nu reeds  verspreidt de bestuurscoördinator A. Baré een schrijven naar de OCMW-raadsleden waarin gesteld wordt dat de OCMW-raad  van 20 december samenkomt met mevrouw Leen Verbist als raadslid.  Dit kan echter enkel indien de gemeenteraad hiermee instemt en mevrouw Verbist verkiest als raadslid.  De gemeenteraad vindt echter pas plaats op maandag 19 december aanstaande. 
Tot nader order staat deze kwestie overigens nog niet op de agenda van de gemeenteraad.  Blijkbaar vindt de Sp.a het niet nodig om de geëigende procedure te volgen en wordt achter de schermen van alles en nog wat gemanipuleerd om Leen Verbist in stelling te brengen voor het OCMW-voorzitterschap. 
Filip Dewinter vraagt zich af in hoeverre dit allemaal doorgepraat is met de meerderheidspartijen van de Antwerpse coalitie.
Hoe dan ook kan het Vlaams Belang niet akkoord gaan met deze gang van zaken. Filip Dewinter zal het één en ander aanklagen in de Antwerpse gemeenteraad van 19 december aanstaande.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...