Loket Stedelijk Overleg Vrijwillge terugkeer: een maat voor niets?

Mondelinge vraag van Filip Dewinter aan schepen Duchateau voor de gemeenteraadzitting van maandag 27 april 2015 betreffende het loket Stedelijk Overleg Vrijwillige terugkeer

Het stedelijk beleid i.v.m. vrijwillige terugkeer van vreemdelingen in Antwerpen is een mager beestje. Het zgn. terugkeerbeleid beperkt zich tot het proberen te overtuigen van dak- en thuislozen van Oost-Europese afkomst via de organisatie Barka. Veel meer dan een sociaal project is het terugkeerbeleid niet. Vorig jaar vertrokken op basis van de initiatieven van Barka nauwelijks 35 vreemdelingen terug naar hun land van herkomst. De schepen wil nu het Stedelijk Overleg Vrijwillige terugkeer oprichten met een loket waar geïnteresseerden terecht kunnen. Van het actief propageren en stimuleren van de terugkeer en het linken aan de terugkeer van het onvermogen of de onwil om te integreren is geen sprake. Evenmin is er sprake van een tweesporenbeleid waarbij vrijwillige terugkeer als een volwaardig alternatief voor integratie naar voren wordt geschoven.

Overweegt de schepen een actieve campagne om de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen te promoten?
Op welke manier denkt de schepen de vrijwillige terugkeer te stimuleren, te promoten en te organiseren of blijft alles beperkt tot vrijblijvend overleg en een al even vrijblijvend loket?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...