Lakse gedoogaanpak van verboden moslimbetoging door het Antwerpse stadsbestuur leidt tot chaos in Borgerhout

Filip Dewinter: “De Antwerpse moslimgemeenschap maakt opnieuw een bijzonder slechte beurt. De incidenten in Borgerhout bewijzen opnieuw dat de islam een onverdraagzame godsdienst is die de vrijheid van meningsuiting weigert te respecteren.”
 
 Deze namiddag vond in Borgerhout een verboden betoging van moslims plaats tegen de Amerika in het algemeen en de Amerikaanse anti-islamfilm ‘Innocence of Muslims’ in het bijzonder. Alhoewel de betoging niet aangevraagd en dus verboden was, werd de protestmanifestatie gedoogd, wat uitdraaide op een kat- en muisspel met de politie.
 
 Naar aanleiding van deze manifestatie werden ook vlaggen van bevriende naties in brand gestoken zonder dat de politie optrad. Pas toen een groep de confrontatie met de politie zocht, werden een aantal heethoofden gearresteerd. Deze protestbetoging verstoorde de Borgerhoutse Reuzenfeesten en zorgde voor heel wat onrust in Borgerhout.
 
 Filip Dewinter: “De lakse houding van het stadsbestuur ten aanzien van de niet-toegelaten moslimmanifestatie zorgt ervoor dat Borgerhout om de haverklap op een bezette stad lijkt. Ook ditmaal kwamen er waterkanonnen, overvalwagens en politieagenten in gevechtsuniform aan te pas om de manifestatie onder controle te krijgen.
 
 Gedurende verschillende uren liet de politie echter alles op zijn beloop. In plaats van een samenscholingsverbod uit te vaardigen op de plaats van de verboden betoging liet de politie de betogers samentroepen tot ze verschillende honderden betogers sterk waren.  Door de politie werd slechts opgetreden nadat de manifestanten de rechtstreekse fysieke confrontatie met de politie opzochten. Vele politieagenten lieten hun frustratie blijken en waren zeer ontevreden over de gang van zaken. Zij mochten van hogerhand niet optreden teneinde “elke provocatie te vermijden”.
 
 Het gedoogbeleid ter zake begint de spuigaten uit te lopen en heeft alles te maken met de nakende gemeenteraadsverkiezingen. De moslims moeten immers gekoesterd worden in ruil voor stemmenwinst. Dat de 300e verjaardag van de Borgerhoutse reuzenstoet hierdoor in het honderd liep, was voor Patrick Janssens blijkbaar niet belangrijk.
 
 Nogmaals hebben de Antwerpse moslims een bijzonder slechte beurt gemaakt. Voor zover het nog moest bewezen worden, is opnieuw gebleken dat de islam een onverdraagzame godsdienst is die de vrijheid van meningsuiting niet respecteert.”
 
 Filip Dewinter zal overmorgen op de commissie Veiligheid van de Antwerpse gemeenteraad de burgemeester hierover interpelleren.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...