Kordatere aanpak tegen terreurdreiging in Antwerpen


Interpellatieverzoek van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 20 december 2010 betreffende terreurdreiging in Antwerpen: kordatere aanpak van islamfundamentalisme noodzakelijk


 In het bijzonder de Joodse gemeenschap, maar ook de hele Antwerpse bevolking kan het slachtoffer worden van een aanslag. Het gerecht heeft gelukkig een poging tot aanslag in Antwerpen kunnen verijdelen, maar bij deze ene actie kan het niet blijven.Zijn er contacten tussen de burgemeester, de Antwerpse politie, de Staatsveiligheid en het parket inzake terreurdreiging en moslimfundamentalisme in Antwerpen? Zo ja, hoe dikwijls? Heeft dit overleg geleid tot concrete maatregelen?Worden er – na de arrestaties van vorige maand – meer middelen en politiemensen ingezet in de strijd tegen de islamistische terreurdreiging en het islamfundamentalisme? Zo ja, dewelke?Gaat er in de toekomst strenger opgetreden worden tegen het opstarten van nieuwe moskeeën – dikwijls in rijhuizen en garages – waar de gemoederen worden opgehitst tegen het Westen en waar potentiële fundamentalisten worden gekweekt? Welke controles inzake moslimfundamentalisme hebben er dit jaar in Antwerpen plaatsgevonden? Wat zijn hiervan de resultaten?   

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...