Klacht Vlaams Belang tegen Antwerps OCMW: Gouverneur geeft Vlaams Belang gelijk

Klacht Vlaams Belang betreffende OCMW budget 2010: Gouverneur geeft Vlaams Belang gelijk. Budget OCMW moet opnieuw gestemd worden.


OCMW-voorzitter trekt beslissing raadszitting dd. 10/11/09 terug: op 24 december om 9u wordt op een extra zitting het OCMW budget inhoudelijk besproken en herstemd.


De klacht van de Vlaams Belang-Vlott fractie in de Antwerpse OCMW-raad werd gisteren op het kabinet van de Gouverneur besproken met de Antwerpse OCMW-voorzitter. Na dit gesprek met de Gouverneur besliste de OCMW-voorzitter vandaag om de beslissing van 10 november ll. in te trekken (de stemming over het budget 2010) en een extra zitting in te lassen op donderdag 24 december om 9 uur. Op die zitting zal het inhoudelijk debat over het OCMW budget kunnen gevoerd worden en zal het budget opnieuw gestemd worden. Het Vlaams Belang krijgt dus gelijk van de Gouverneur. Indien het OCMW de beslissing niet zou ingetrokken hebben, had de Gouverneur alsnog het budget moeten schorsen. Het zal niet zover komen, omdat de OCMW-voorzitter haar fouten toegeeft, weze het dat daarvoor een klacht nodig was.


Vlaams Belang-Vlott is uiteraard tevreden met deze beslissing. Het zou onaanvaardbaar zijn dat een zo belangrijk document als het budget en de beleidsnota op een drafje zonder mogelijkheid van inhoudelijk debat zou kunnen behandeld worden. Het Antwerps OCMW wordt terecht op de vingers getikt en gewezen op de bepalingen van het nieuwe OCMW-decreet hieromtrent. Het inhoudelijke debat over het OCMW-beleid zal alsnog kunnen gevoerd worden. Het is de OCMW-voorzitter niet gelukt om het Vlaams Belang monddood te maken.


 

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...