Klacht Filip Dewinter tegen Sharia4Belgium leidt tot onderzoek


Half maart diende Filip Dewinter een klacht in tegen Abu Imran, de voorzitter van de islmfundamentalistische Sharia4Belgium wegens het aanzetten tot haat, geweld en moord. Gisteren werd Abu Imran de hele dag door de politie verhoord. Aanleiding was onder meer de klacht van Filip Dewinter.

Voor meer info:

http://www.filipdewinter.be/kanaal-van-sharia4belgium-op-youtube-promoot-terrorisme

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=MK34DM74

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...