Jeugdcentrum in Kapelstraat te Hoboken?

Enkele dagen geleden kregen we het bericht dat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd voor het terrein Kapelstraat 21-35 te Hoboken. Op deze locatie was destijds  Spullenhulp gevestigd. 
De aanvraag zou gaan om op hogergenoemde locatie een jeugdcentrum met verblijf in te richten.  Verdere gegevens zijn niet te vinden in de huidige aanvraag. Verschillende bronnen geven te kennen dat het hier zou gaan om het verblijf van probleemjongeren. 
We mogen niet vergeten dat in december 2010 een multicultureel feest doorging in het voormalig pand van “spullenhulp”.  De organisatie van dit feest zorgde toen voor heel wat commotie in de buurt. De Turkse vereniging UCCIB slaagde erin om op zeer korte tijd een huuroptie los te krijgen  van de Turkse eigenaar.  De organisatoren gaven  toen te kennen dat er een ‘educatief’  centrum zou komen om niet te spreken van een Turks ‘cultureel’ centrum. Toen beweerde de eigenaar van het pand echter dat het nooit de bedoeling is om op deze locatie een Turkse vereniging te huisvesten. Hij verklaarde onomwonden dat er  winkelpanden gingen komen met daarboven 8 appartementen. Een jaar lang is het stil gebleven rond dit project maar nu, met de aanvraag tot het oprichten van een jeugdcentrum, worden deze beweringen de nek omgewrongen. 
Vlaams Belang Hoboken is bevreesd dat achter de aanvraag voor dit een jeugdcentrum veel meer zit. We zijn er bijna van overtuigd dat de plannen van destijds uiteindelijk toch gaan uitgevoerd worden (‘Turks educatief centrum’ met o.a. een Koranschool).
Vlaams Belang Hoboken is ervan overtuigd dat de aanvraag voor een jeugdcentrum niet meer is dan wat zand in de ogen te strooien.  Het uiteindelijk doel is, meer dan waarschijnlijk,  om een jeugdcentrum voor probleemjongeren, Koranschool en een Turks Cultureel centrum te openen. Dit staat haaks tegenover het zogenaamde Masterplan voor Hoboken.  In dit Masterplan wordt gewag gemaakt het centrum van Hoboken te herwaarderen.  De komst van een Islamitisch Centrum hoort niet thuis in de Kapelstraat en omgeving. Dit zal ongetwijfeld imagoverlagend zijn voor het ganse (winkel)centrum van Hoboken.
Vlaams Belang Hoboken zal er alles aan doen om de komst van dit centrum tegen te houden, desnoods met het voeren van doorgedreven acties.  Staf Wouters heeft reeds twee informatieve vragen gesteld aan het Antwerps schepencollege. Ook in de districtsraad zullen er informatieve vragen gesteld worden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...