Islamitisch Offerfeest: halalwinkels in Antwerpen omzeilen massaal verbod op rituele onverdoofde slacht

Vlaams Belang Antwerpen eist dat burgemeester De Wever ingrijpt door via overleg of zachte dwang de massale publiciteit en promotie voor onverdoofd halal slachten en onverdoofd geslacht halalvlees aan banden te leggen

Diverse advertenties en folders die in Antwerpen op vele duizenden exemplaren circuleren, met name in Hoboken, Antwerpen-Noord en Borgerhout, wijzen erop dat halalwinkels in Antwerpen het wettelijk verbod op onverdoofd ritueel slachten en onverdoofd ritueel geslacht vlees massaal omzeilen. ‘We s lachten nog steeds zonder verdoving’, zo luidt het onder meer. En: ‘Zonder verdoving. 100% halal’. (zie drie voorbeelden als bijlage)

In Antwerpen (en elders) is dit een jaarlijks wederkerend fenomeen in de aanloop naar het barbaarse islamitische Offerfeest: ook vorig jaar werd op die manier het decretaal (Vlaams) verbod op onverdoofde slacht omzeild. Het importeren (en verkopen) van onverdoofd geslacht halalvlees is immers nog altijd toegestaan. Op federaal niveau heeft de regering-Michel (N-VA, CD&V, MR, Open VLD) helaas nagelaten de massale import van halalvlees te verbieden.

Antwerps fractieleider Sam van Rooy: “Volgens de geest van het geldende decreet, het in 2019 ingevoerde Vlaams verbod op onverdoofde slacht, zouden ook het importeren van onverdoofd geslacht halalvlees, het maken van publiciteit en promotie voor onverdoofd geslacht halalvlees en de verkoop van onverdoofd geslacht halalvlees verboden moeten zijn. Bovendien is ‘halal’ een fundamenteel onderdeel van de totalitaire, inhumane sharia (islamitische wet) die volgens het Mensenrechtenhof in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft hierover vandaag een schriftelijke vraag ingediend gericht aan het Antwerps college van burgemeester en schepenen.

Filip Dewinter: “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de Vlaamse regering – terecht – dierenleed wil vermijden door onverdoofd slachten te verbieden, terwijl in Antwerpen grootschalige campagnes worden gevoerd om halalvlees massaal via een achterpoortje aan te bieden. Welke maatregelen neemt het stadsbestuur om het promoten van de verkoop van onverdoofd geslacht vlees naar aanleiding van het islamitische Offerfeest aan banden te leggen?”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...