Immigrantentoevloed bij Antwerps OCMW: 70,7% steuntrekkers Antwerps OCMW geregulariseerde, vluchteling of gezinshereniger

Vlaams Belang: aanpak immigratietoevloed en misbruiken sociale zekerheid door immigranten dringen zich op.
Uit nieuwe cijfers van het Antwerpse OCMW die dateren van mei 2011 blijkt dat inmiddels al 70,7% van de Antwerpse steuntrekkers geregulariseerde, vluchteling of gezinshereniger is. Van de 7.648 Antwerpse OCMW-steuntrekkers behoren er 5.408 tot een van voormelde drie categorieën. Dit is een forse toename tegenover mei 2010 toen nog ‘maar’ 58,7 procent van de OCMW-steuntrekkers geregulariseerde, vluchteling of gezinshereniger was.
Uit de cijfers blijkt dat de enorme toename het gevolg is van: 
de collectieve regularisatiecampagne van illegalen (2009), waarvan de effecten nu ten volle voelbaar beginnen te worden voor het Antwerpse OCMW; 
 het massale gebruik (misbruik) dat gemaakt wordt van de medische regularisatie. Het aantal medisch geregulariseerden dat te kennen kreeg een OCMW-uitkering te krijgen nam tussen mei 2010 en mei 2011 toe van 367 (263 + 104) tot 721 (244 + 477); 
de forse toename van het aantal vluchtelingen in Antwerpen. 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat het draagvlak in Antwerpen al lang ruimschoots overschreden. Het Antwerpse OCMW is geen centrum meer dat zorgt voor het welzijn van de eigen armsten en behoeftigsten, maar is in de eerste plaats een steunkas geworden voor vele duizenden immigranten die hier een verblijfsvergunning hebben weten te verwerven, vaak na manifest misbruik van onze immigratiewetgeving. Uit de ervaring van de Antwerpse OCMW-raadsleden blijkt bijvoorbeeld dat in dossiers van medische regularisatie steeds weer dezelfde namen van malafide artsen blijven opduiken.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk werk wordt gemaakt van een kordate immigratiewetgeving en een kordate aanpak van de misbruiken van onze sociale zekerheid. De huidige wetsaanpassingen (o.m. betreffende gezinshereniging en medische regularisatie) blijven helaas maar al teveel beperkt tot wat gerommel in de marge, maar zullen niet in staat zijn de toevloed en de misbruiken te stoppen. Specifiek met betrekking tot medische regularisatie stelt het Vlaams Belang voor dat enkel nog daartoe door de Dienst Vreemdelingenzaken aangewezen artsen attesten kunnen afleveren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...