Het steeds toenemend tekort aan plaatsen in het Antwerps kleuter- en lager onderwijs

Interpellatie van raadslid Pooters aan schepen Voorhamme voor de gemeenteraadszitting van maandag 23 april 2012 aangaande het nog steeds toenemende tekort aan plaatsen in het Antwerps kleuter- en lager onderwijs
 
Het nijpend probleem van het tekort aan plaatsen in onze Antwerpse scholen wordt steeds schrijnender. In Borgerhout zou 1 op de 3 kinderen geen plaats vinden. In Berchem heerst er een gelijkaardige toestand en stapt een ouderpaar zelfs naar de commissie voor leerlingenrechten en dient klacht in tegen de stad omdat het systeem niet wettelijk zou verlopen. Aan de nieuwe wijk van het Eilandje zijn er ook heel wat ouders die hun kinderen in een katholieke school wilden inschrijven en geen plaats vonden in de stad noch in het aanpalende Merksem. Hen werd aangeraden om dan maar geen katholieke school te kiezen. Dit schendt op grove wijze het recht op vrije schoolkeuze dat totaal niet meer bestaat in de stad Antwerpen.
Men wil meer jonge gezinnen naar de stad krijgen en gebruikt heel wat financiële middelen om dit te bereiken maar bereikt net het tegenovergestelde. Eens de jonge gezinnen hier gevestigd zijn, worden de ouders met hun rug tegen de muur geplaatst op grond van hun kostbaarste bezit: hun kinderen. Er wordt volgens die ouders veel beloofd maar niets wordt hard gemaakt.
 
Mijn vragen aan de schepen luiden:

– Wat zal de oplossing zijn van de stad op korte termijn m.a.w. tegen 1 september 2012 voor alle kinderen die echt geen plek meer vinden ook niet tegen begin juni? Is de enige oplossing dan nog dat deze kinderen buiten de stad naar school moeten gaan?
– Hoe komt het dat ouders die zelfs tot 10 scholen toe opgeven, geen enkele school toegewezen krijgen?
– Volgens de ingediende klacht zou de stad de wet zelfs overtreden bij het toewijzen op basis van zogenaamde “verloting”? Wordt er effectief overgegaan tot verloting nu de chronologie niet meer als criterium gehanteerd wordt? Is er ondertussen al contact opgenomen met de stad door de commissie voor leerlingenrechten? Welke uitspraak verwacht de stad? Wat als de klacht ontvankelijk en gegrond verklaard wordt?
– Kan de schepen nu nog eens helder en duidelijk uitleggen hoe men een onderscheid maakt tussen kinderen die op gelijke afstand van de school wonen en beiden geen zus-broer op een bepaalde school hebben?
– Moeten, volgens de schepen, onze eigen Vlaamse, Antwerpse kinderen altijd maar plaats blijven ruimen voor nieuwkomers uit andere landen?
 

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...