Het actief ronselen van Antwerpse jongeren om deel te nemen aan de Jihad in Syrië


Mondelinge vraag van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 25 maart 2013 betreffende het actief ronselen van Antwerpse jongeren om deel te nemen aan de Jihad in Syrië


 


De voorbije maanden trokken een 70-tal jongeren vanuit België naar Syrië om aan de kant van het Syrisch verzet deel te nemen aan de Jihad.


 


Verschillende jongeren, waaronder Brian De Mulder uit Borgerhout, zouden door Sharia4Belgium gerekruteerd zijn. De zuster Bruna Rodriguez, de moeder Ozana Rodriguez en de tante Ingrid De Mulder zouden u en uw kabinet per mail om hulp en bijstand gevraagd hebben.


 


Is de burgemeester op de hoogte van het feit dat in het Antwerpse actief geronseld wordt voor de Jihad in Syrië?


 


Kan de burgemeester melden hoeveel jongeren uit het Antwerpse de voorbije maanden richting Syrië zijn getrokken?


 


Werd de burgermeester op enigerlei manier door de federale politie, het kabinet van Justitie en/of Binnenlandse Zaken op de hoogte gebracht van deze feiten?


 


Naar verluidt wordt niet alleen door Sharia4Belgium gerekruteerd, maar ook in bepaalde moskeeën zoals El Mohsenien in de Sint-Lambertusstraat te Berchem, El Mouslimin in de Jan Palfijnstraat te Antwerpen-noord en Khatim-Ul-Anbia, Oranjestraat 92, Antwerpen zou actief geronseld worden. Heeft de burgemeester hier weet van?


 


Welke conclusies verbindt de burgemeester aan deze verontrustende feiten?


 


Welke initiatieven heeft de burgemeester hieromtrent reeds genomen of welke zal hij nemen?


 


 


 


 


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...