Heraanleg Moorkensplein

Mondelinge vraag van raadslid Vienne aan het college voor de gemeenteraadszitting van maandag 21 juni 2010 betreffende schrijven aangaande Moorkensplein en inplanting administratief centrum


 


 


Onderstaand schrijven mochten we zondagavond ontvangen. Graag meer uitleg van de schepen.


 


Antwerpen, 20 juni 2010


 Aan alle leden van de gemeenteraad, districtsraad Borgerhout, schepenen en burgemeester van Antwerpen.


 


 


Beste,


 


Donderdagavond 17 juni 2010 kregen de bewoners van de Maree-, Lang- en Bakkerstraat een brief waaruit blijkt dat de stad Antwerpen en het district Borgerhout op zoek is naar een locatie voor de inplanting van een nieuw administratief centrum, kindercrèche, bibliotheek, een sportloods, een parkje,… De omgeving van het Moorkesplein is één van de kanshebbers.


Deze brief nodigt de buurt uit voor een infoavond die vrijdag 25 juni 2010 om 18:30u doorgaat, om de uiteindelijke beslissing van het college van burgemeester en schepenen te aanhoren.


 


Uit de brief blijkt nergens dat er reeds sprake is van mogelijke onteigeningen maar is dubbelzinnig opgesteld. Er werd geen verdere informatie gegeven door degene die de brieven rondbracht. Slechts in 3 van de 11 gevallen is na enig aandringen het mogelijke plan tot onteigening ter sprake gekomen. Na verder aandringen blijkt dat het voornamelijk gaat over de inplanting van een parkje.


Via doortastend optreden van de buurtbewoners is het vertrouwelijke “Masterplan Borgerhout . Cluster Moorkes” uiteindelijk boven water gekomen.


Hieruit blijkt dat er 12 woningen, het huidige administratief centrum en het politiegebouw (dat ze momenteel aan het herstellen/renoveren zijn) moeten verdwijnen.


 


Na contact met verschillende betrokken districtsmedewerkers werd ons de indruk gegeven dat het merendeel van de bewoners hier positief tegenoverstaan. Met als voorbeeld dat het gaat over oudere mensen die toch naar een rusthuis willen vertrekken of allochtone gezinnen die de voorkeur geven aan een sociale woning. Slechts enkelen doen “moeilijk”. Bovendien hoeven we ons op financieel gebied geen zorgen te maken. Na beraadslaging tussen de betrokken buurtbewoners blijkt echter dat de meesten dit niet zien zitten. Van de 11 panden in eigendom van particulieren zijn er 8 die absoluut niet willen vertrekken. Het gaat hier vooral over gezinnen met kinderen die na lang renoveren en met vele spaarcenten hun eigendom aan de huidige comfortsnormen hebben aangepast. De kinderen gaan hier naar school en de familie woont in de buurt. Zij hebben er belang bij om hier te blijven.


 


Wij vinden dat we als jonge gezinnen zelf een meerwaarde betekenen voor de heropwaardering en leefbaarheid van deze buurt en dat we een belangrijke rol spelen in het sociale netwerk van Borgerhout. Wij maken onderdeel uit van het kloppende hart van deze gemeente en zijn daardoor onmisbaar. Met enige ‘goodwill’ is er genoeg ruimte om een nieuw administratief centrum met aanpalende groene strook te verwezenlijken én om alle omwonenden in hun huidige situatie te laten. Het hoeft helemaal geen of-of verhaal te zijn maar een goed Belgisch compromis moet mogelijk zijn. Want dit plan kan uitgroeien tot een mooi project waar gans de wijk achter staat maar waarom dit niet realiseren binnen de stadseigendommen en zonder te raken aan privé eigendommen.


 


Wat ons verder hard heeft getroffen en van weinig burgerinspraak getuigd is dat we met onze rug tegen de muur worden gezet vermits de beslissing reeds genomen zal zijn op het moment dat we uitgenodigd worden voor het informatief gesprek.


 


Vergeet ook niet de menselijke verhalen die zich afspelen achter de muren van deze prachtige herenhuizen vol art nouveau elementen. Zoals een gezin met 4 kinderen die na 5 lange renovatiejaren het einde van hun project in zicht zien en eindelijk kunnen genieten van hun opmaat gemaakte kasten en zetels. Een jong gezin, waarvan de moeder over 2,5 maand zal bevallen, dat hun huis met ecologisch duurzaam materiaal aan het renoveren is om een veilig en verantwoord nest te voorzien voor de baby. Een oudere man waarvan de vrouw terminaal ziek is en die aan zijn woonst een onschatbare  herinnering van een goed leven met zijn echtgenote toeschrijft en die hem door de komende donkere tijden troost zal bieden. Een jong koppel dat net vol goede moed aan de heropbouw van hun achterbouw is gestart. En zo zijn er nog vele gelijkaardige verhalen die jullie niet uit het oog mogen verliezen bij het nemen van deze voor ons hele belangrijke beslissing.


 


Vermits uit de informatiebrief blijkt dat de onderzoeksfase is afgerond en het college van burgemeester en schepenen vrijdag aanstaande een beslissing neemt zouden wij u willen vragen met onze standpunten en verzuchtingen rekening te houden.


 


Hoogachtend


Namens de bewoners van de Maree-, Lang- en Bakkerstraat


 


 

 

Hilda Vienne
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...