Heeft Antwerpen genoeg jodiumtabletten in geval van nucleair ongeval?

Mondelinge vraag van Anke Van dermeersch voor de gemeenteraadszitting van maandag 25 januari 2016 betreffende jodiumtabletten tegen nucleaire ongevallen

Een ongeval in een kerncentrale kan ernstige gevolgen hebben voor de bevolking. Daarom is de federale overheid in 1991 gestart met een preventiecampagne die o.a. de verdeling voorziet van jodiumtabletten in de noodplanningszones rond de nucleaire sites. Destijds werden de betrokken inwoners met een schrijven ingelicht over het feit dat ze jodiumtabletten konden afhalen bij de apotheek in de zones die in een straal van 20 km rond de kerncentrale van Doel liggen. Dit was het geval voor Antwerpen.

Op die pillen stond evenwel “EXP: 02/2008” hoewel er in 2009 op de website van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)  het volgende te lezen stond:”

“Wanneer u over jodiumtabletten beschikt, is het zeer waarschijnlijk dat de houdbaarheidsdatum die op de verpakking vermeld staat, reeds overschreden is. Deze tabletten zijn dus officieel vervallen. De tests die op dit soort van tabletten werden uitgevoerd, hebben evenwel aangetoond dat ze hun beschermende eigenschappen voor de schildklier tot ten minste eind juli 2009 behouden, voor zover de verpakking niet werd beschadigd.”

De beschermende eigenschappen voor de schildklier van die oude pillen zouden dus maar effectief gegarandeerd zijn geweest tot eind juli 2009. Nochtans werd de bevolking van Antwerpen hierover nooit rechtstreeks ingelicht.

Thans staat er op de website van het FANC het volgende te lezen:”

“Als u uw jodiumtabletten in hun originele verpakking bewaart, blijven ze erg lang bruikbaar. De vervaldatum staat op de verpakking. Bewaar ze op een plaats waar u ze snel kunt terugvinden, bij voorbeeld in uw medicijnkastje.”

Sindsdien werden er wel nieuwe pillen geproduceerd maar de bevolking van de veiligheidsperimeter werd niet aangeschreven om deze nieuwe pillen ook effectief bij de apotheek te gaan afhalen waardoor het overgrote deel van de Antwerpse bevolking dus helemaal niet meer over pillen beschikt of enkel nog over de oude pillen beschikt waarvan de vervaldatum al lang verstreken is.

Omdat nu in een advies van de de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, die verbonden is aan het FANC, gesteld werd dat de distributie van jodiumtabletten best wordt uitgebreid naar heel België is, kan men zich de volgende vragen stellen:

 

1) Worden de Antwerpse gezinnen op zeer korte termijn opnieuw aangeschreven om hen erover in te lichten dat er wel degelijk een vervaldatum op de verpakking van de  jodiumtabletten staat en dat ze die datum dringend moeten nakijken en desgevallend nieuwe jodiumtabletten met een correcte vervaldatum moeten ophalen bij de apotheek?

 

2) Zijn er wel voldoende jodiumtabletten met juiste vervaldatum voorradig in de Antwerpse apotheken?

 

 

 

 

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...