“Happy slapping”

Mondelinge vraag van raadslid Wim Wienen aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2012 betreffende het fenomeen van “happy slapping”


 


Opnieuw is er een man afgelopen weekend het slachtoffer geworden van “happy slapping”. Hij werd in de Kloosterstraat door zes jongeren zonder enige reden in elkaar geslagen. Ook enkele weken geleden was een jonge man op het openbaar vervoer het slachtoffer van voornoemd fenomeen.


 


Neemt het fenomeen van ‘happy slapping’ in Antwerpen toe?


 


Zijn er gegevens over de daderprofielen? Werden daders al in kaart gebracht?


 


Welke maatregelen werden er intussen genomen om dit aan te pakken?


 


 


 


 


 


 


 


 

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...