GVA over jeugdcriminaliteit in Antwerpen : de misdadigers van de toekomst.

1 op de 5 opgepakte Antwerpse criminelen is minderjarig

Van de 17.227 verdachten die in Antwerpen door de politie werden opgepakt (tussen 1 januari 2009 en 30 juni van dit jaar), zijn er 17,6% of 3.039 minderjarig. In 2009 was het aantal minderjarigen 16,3%. Voor de eerste zes maanden van 2010 bedroeg het aantal opgepakte minderjarigen 20,5%.

Filip Dewinter (VB), die als gemeenteraadslid de cijfers bij de politie haalde, noemt de stijging “angstaanjagend”. “Eén op de vijf van de gevatte daders is minderjarig. Dat is geen goed nieuws, want deze jongeren zijn de potentiële misdadigers van de toekomst.”

Uit de cijfers blijkt dat het merendeel van de opgepakte minderjarigen tussen de 16 en de 18 jaar oud is. Maar de tendens is ook dat de leeftijd daalt. “Dit jaar werden vier kinderen opgepakt van nog geen 12 jaar oud. Telkens voor een diefstal met geweld. En dat is toch geen kattenkwaad meer”, aldus Filip Dewinter.
Minderjarigen

Uit de cijfers blijkt dat minderjarigen zich vooral bezondigen aan handtasdiefstallen. In de helft van de gevallen worden jongeren daarvoor opgepakt. Maar ook diefstal met geweld of bedreiging neemt toe. Ruim 37% van de opgpakte minderjarigen heeft zich daar aan bezondigd.

Voor Filip Dewinter is de maat vol. De kopman van het Vlaams Belang wil dat er meer maatregelen worden genomen. “Het toenemend aantal minderjarigen is mee de oorzaak voor de stijging van de criminaliteit in Antwerpen. Meer dan drieduizend jongeren worden op anderhalf jaar gevat als dader van een crimineel feit. De enige conclusie is dat er op het vlak van onderwijs en opvoeding heel wat fout loopt.”
Campagnes

Filip Dewinter wil dat er anti-criminaliteitscampagnes komen in het onderwijs. Ook vraagt hij dat ouders, die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun minderjarige kinderen, geresponsabiliseerd en desnoods aangepakt worden.

“Verder is de invoering van het jeugdsanctierecht dringend nodig. Ook moeten er in Vlaanderen minstens drie jeugdgevangenissen gebouwd worden. Eén daarvan moet in Antwerpen komen.”

Lex Molenaar in GVA : de misdadigers van de toekomst.

Uit cijfers van de Antwerpse politie, die aan het licht zijn gebracht door VB-kopman Filip Dewinter, blijkt dat het niet goed gaat met de jongerencriminaliteit in de stad. In 2009 was het aandeel van de min-achttienjarigen in het totale aantal gevatte daders 16,3 procent, in de eerste helft van dit jaar bedroeg het al 20,5 procent. In anderhalf jaar werden ruim drieduizend minderjarige daders opgepakt. Dat is zeer zorgwekkend.

Bovendien worden die daders steeds jonger. Bijna tien procent van hen is veertien jaar of jonger. Bij de diefstallen met geweld vonden we zelfs vier daders van jonger dan twaalf jaar. Kan u zich dat voorstellen?

Wie zijn deze jongste boefjes? Uit de praktijk van de Cel Jongerencriminaliteit van de politie blijkt dat ze vaak uit kinderrijke eenoudergezinnen komen. Vader is weg, moeder komt handen te kort om haar kroost onder controle te houden. In andere gevallen vinden de ouders dat hun verantwoordelijkheid stopt aan de voordeur. Dat blijkt vaak zo in zigeunergezinnen. Ook kinderen uit gezinnen van nieuwkomers uit Oost-Europa vormen een risicogroep. Daarvan zijn er de jongste jaren nogal wat in Antwerpen binnengekomen. Vandaar ook de stijgende trend.

Prille jeugdzonden moeten snel en doortastend worden aangepakt. Want hoe vroeger je fout gedrag detecteert en aanpakt, des te groter is de kans dat je de daders weer op het rechte pad krijgt. Doe je dat niet, dan creëer je de misdadigers van de toekomst.

De Cel Jongerencriminaliteit heeft de voorbije jaren goed werk verricht met huisbezoeken, gezinscoaching en consequente controles op huisarrest. Maar bij het responsabiliseren van de ouders zou ook de welzijnssector een bijdrage moeten leveren, bijvoorbeeld als die ouders geen Nederlands spreken. En voor de zwaardere gevallen ontbreekt vaak een juridisch sluitstuk, omdat er niet genoeg plaats is in de gesloten instellingen.

Filip Dewinter pleit voor een jeugdsanctierecht en voor een jeugdgevangenis in Antwerpen. Dat gaat ver, maar in elk geval geven alle trends aan dat de capaciteit van de gesloten instellingen in Vlaanderen moet worden opgedreven. Het huidige gevoel van straffeloosheid is een levensbedreigende kanker voor onze rechtsstaat.

Daarnaast moet er dringend een nieuw overheidsprogramma komen voor min-twaalfjarige delinquenten. Want dat zijn kinderen, en die behandel je niet als criminelen.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...