Gevangenisboot goede oplossing voor het structureel gebrek aan celcapaciteit

Interpellatie – met motie – van raadsleden Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Wim Wienen voor de gemeenteraadszitting van 23 april 2012 betreffende de inzet van een gevangenisboot in Antwerpen 

In totaal zitten 11.242 gedetineerden in de Belgische gevangenissen vast. De gevangenissen in het Vlaamse gewest herbergen 5.532 gedetineerden, waarvan 2.432 vreemdelingen (= 44%).
Er zijn nooit zoveel gedetineerden geweest. De gevangenissen zitten overvol en dat geeft heel wat problemen. Steeds meer criminelen moeten hun straf niet uitzitten, wat een gevoel van straffeloosheid doet ontstaan. Steeds meer minderjarigen plegen zware misdrijven; recent nog moest een jonge crimineel van 13 jaar (!) noodgedwongen worden vrijgelaten omdat geen gesloten opvang voor hem was. Dit structurele tekort aan gevangeniscellen sleept nu al jaren aan. Er zijn wel enkele nieuwe gevangenissen gepland of in aanbouw, maar die zullen amper de huidige overbezetting kunnen oplossen. De federale regering houdt geen rekening met de aanhoudende stijging van de criminaliteit ten gevolge van het laks Belgisch politie- en justitiebeleid.

Daarom een pleidooi voor de aanschaf of huur door de federale overheid van een gevangenisboot voor Antwerpen. In Rotterdam zijn al succesvol twee detentieboten ingezet, die voornamelijk gebruikt worden voor het opsluiten van illegale (criminele) vreemdelingen. Op een gevangenisboort is er gemiddeld ruimte voor 250 à 300 gedetineerden. De inzet van zo’n boot in Antwerpen zou betekenen dat tot 300 gedetineerden uit de Antwerpse gevangenis kunnen worden overgeplaatst. De gevangenisboot zou bijzonder geschikt zijn voor het opsluiten van criminele illegalen (o.a. drugsdealers) in afwachting van hun repatriëring. Tevens zou een vleugel kunnen voorbehouden worden voor minderjarige criminelen, die in de gevangenisboot kunnen opgesloten worden in afwachting van een plaats in een gesloten opvangcentrum. Ook de vakbonden pleitten in het verleden reeds voor deze oplossing. Ze verkozen een gevangenisboot boven de huur van Nederlandse cellen in Tilburg.

Vragen aan de burgemeester:

De burgemeester wees in het recente verleden al op het opvangtekort zowel voor de criminele illegalen als voor de criminele minderjarigen. Ziet de burgemeester de inzet van een gevangenisboot als een mogelijke korte termijn oplossing voor het gebrek aan cellen voor criminelen die in Antwerpen criminele feiten begaan?
Zo niet, ziet de burgemeester andere mogelijkheden om op korte termijn de celcapaciteit te verhogen?
Van wanneer dateren de laatste gesprekken met de federale overheid over het tekort aan celcapaciteit? Welke beloften kreeg de stad Antwerpen? Was er in die gesprekken sprake van een gevangenisboot als mogelijke oplossing voor het tekort aan celcapaciteit?
 
  
   
Motie 
 
De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 23 april, vraagt aan de federale regering
de aanschaf of huur van een gevangenisboot voor Antwerpen, teneinde de criminaliteit in de metropool efficiënter te kunnen bestrijden, ernstig te willen onderzoeken.
 
In Rotterdam zijn al succesvol twee detentieboten ingezet, die voornamelijk gebruikt worden voor het opsluiten van illegale (criminele) vreemdelingen. Op een gevangenisboot is er gemiddeld ruimte voor 250 à 300 gedetineerden. De inzet van zo’n gevangenisboot in Antwerpen zou betekenen dat tot 300 gedetineerden uit de overvolle Antwerpse gevangenis kunnen worden overgeplaatst. De gevangenisboot zou bijzonder geschikt zijn voor het opsluiten van criminele illegalen in afwachting van hun repatriëring. Tevens zou een aantal cellen kunnen voorbehouden worden voor minderjarige criminelen, die in de gevangenisboot kunnen opgesloten worden in afwachting van een plaats in een gesloten opvangcentrum.
 
De Antwerpse gemeenteraad ziet een gevangenisboot als een goede korte termijn oplossing voor het structureel gebrek aan celcapaciteit zowel in de gevangenissen als in de gesloten opvangcentra voor illegalen en minderjarigen.
 

Filip Dewinter, Anke Van dermeersch, Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...