Gemeenteraad: socialisme versterkt in vernieuwd stadsbestuur

Afgelopen maandag 20 december kwam de laatste gemeenteraad van 2021 samen. Onze partij bracht bij monde van fractieleider Sam van Rooy twee interpellaties.

In eerste instantie kaartte onze fractieleider de vaudeville omtrent de stoelendans en schepencarousel binnen het college aan. Dat onze stad bestuurt wordt door een meerderheid die de essentie niet bij het belang van de Antwerpenaar legt, maar bij die van het opportunisme van de partijpolitiek, is voor onze partij alvast intriest. Sam van Rooy: “Deze Antwerpse vaudeville die maandenlang heeft geduurd, is een schoolvoorbeeld van politique politicienne: een ronduit laaghartig politiek schouwspel dat er toe leidt dat mensen zich afkeren van de politiek. Terwijl de zogenaamde liberalen in Antwerpen er vandaag slechter dan ooit voor staan en wellicht straks helemaal worden leeggegeten door N-VA/Vlaams Belang, zijn het de socialisten die hier als grote overwinnaar uitkomen.”

Samengevat: burgemeester De Wever heeft zijn persoonlijke en partijpolitieke vendetta op Belgisch niveau uitgevochten op de plaats waar hij wél nog macht heeft, namelijk het Antwerps stadsbestuur. Als gevolg daarvan zitten de socialisten vandaag, met het behoud van het OCMW en de derde Antwerpse schepen, nóg steviger in het zadel van ’t Schoon Verdiep.

Sam van Rooy: “Terwijl iedereen zich nog herinnert hoe De Wever de socialisten te vuur en te zwaard heeft bestreden, om hen in 2012 na 70 jaar socialisme, volgens sommigen zelfs na 88 jaar socialisme, triomfantelijk en met het nodige pathos uit het stadhuis te verdrijven. ‘Wie Elio in 2014 weg wil, moet in 2012 al op de N-VA stemmen’, zo klonk het bijna 10 jaar geleden. Sinds 2018, en meer dan ooit vandaag, geldt het tegenovergestelde: wie de socialisten in de federale regering of in het Antwerps stadsbestuur wil, moet op de N-VA stemmen.”

Volgens Erica Caluwaerts (Open VLD) verbreken N-VA en Vooruit de afspraak in het bestuursakkoord over de tweede schepen voor Open VLD omdat “de personen en de context van in 2018 niet dezelfde zijn als nu. Vooruit heeft zich versterkt”, aldus mevrouw Caluwaerts. “Dat klopt: van een principiële politicus met een sterke ideologie is Bart De Wever verveld tot een pragmatische machtspoliticus die bereid is héél veel water bij de wijn te doen. Vandaag is het zelfs eerder andersom: het beleid van dit stadsbestuur is rode, socialistisch wijn waar de N-VA slechts een beetje zwart-geel water mag bijgieten”, aldus Sam van Rooy.

Onze vaststelling is die van een stadsbestuur dat stevig is opgeschoven naar links: De Wever mag van de socialisten burgemeester blijven in ruil voor het in de praktijk brengen van de groenlinkse CO2-dogmatiek, het slachtofferige inclusie-riedeltje, het promoten van etnisch-culturele diversiteit inclusief de totalitaire, vrouwenonderdrukkende islamitische sluier, en het pamperen en met belastinggeld subsidiëren van talloze multikul-vzw’s en -projecten.

Als tweede punt plaatste Sam van Rooy de Turnhoutsebaan-saga op de agenda. Er werd vanuit de Vlaamse regering door minister Lydia Peeters immers beslist om van de beruchte Borgerhoutse patsersbaan een fietsstraat te maken. Zowel N-VA-schepen Koen Kennis als onze Antwerpse politie reageerden ontsteld bij de bekendmaking hiervan, dit in tegenstelling tot het linkse districtscollege van Borgerhout, bestaande uit de partijen Groen, PVDA en de stedelijke coalitiepartner Vooruit dat het voorstel van de minister zeer genegen zijn.

“Ik vind het ongelooflijk riskant om fietsers er als rem te gaan gebruiken voor automobilisten”, klonk het bij Koen Kennis. Verder verklaarde de N-VA-schepen dat: “de Turnhoutsebaan op geen enkel punt voldoet aan de voorwaarden om een fietsstraat in te richten”.

Ook onze politie gaf aan weigerachtig te staan tegenover de omvorming van de Turnhoutsebaan tot fietsstraat: “Het zal”, zo klonk het, “geen oplossing bieden voor ongevallen.” Tevens verklaarde de politie dat: “Met het huidige verkeersgedrag in het dense gebied met veel parkeerdruk, valt te verwachten dat zonder de nodige ¬infrastructurele ingrepen gemotoriseerd verkeer fietsers zal inhalen via de overrijdbare bedding.” Een derde en niet onbelangrijker argument dat de politie aanhaalde was dat van de verkeersdoorstroming: “Het is negatief voor de doorstroming die vaak niet sneller dan 12 km/u zal worden.”

Fractieleider Sam van Rooy: “Ondertussen vernamen we dat uit het negatieve advies van de stad een aantal pertinente passages werden geschrapt, zoals inzake het mogelijk ‘agressief verkeersgedrag’ van automobilisten, die door een fietsstraat gefrustreerd en geïrriteerd geraken als gevolg van de bijzonder lage snelheid. Een – in dit geval wel heel erg lange – fietsstraat kan er ook toe leiden dat automobilisten ergens anders te snel gaan rijden om de verloren tijd in te halen of een alternatieve route gaan zoeken in de woonstraten. Maar deze belangrijke passage werd dus geschrapt, net zoals de kritische zinnen over onvoldoende handhaving en infrastructuuraanpassingen, waardoor fietsers zich niet veiliger voelen dan voorheen.”

Tot slot werd ook de vaststelling geschrapt ‘dat andere Vlaamse assen op Antwerps grondgebied opmerkelijk veel hoger scoren dan de Turnhoutsebaan als ‘zwart punt’’. Op de vraag, waarom deze toch wel belangrijke passages uit het negatieve advies van onze stad werden verwijderd, kwam helaas geen antwoord…

Vlaams Belang steunt de visie van zowel onze Antwerpse politie als N-VA-schepen Kennis en stelt een gebrek aan ruggengraat vanuit de partij van Bart De Wever vast. Sam van Rooy: “Ik betreur het ten zeerste dat onze mobiliteitsschepen, niets heeft ondernomen om zijn visie door te drukken, en dat het weliswaar verminkte negatief advies van de stad niet eens aan de minister werd overgemaakt.”

Uit de repliek van de schepen mochten we afleiden dat vanuit het stadsbestuur geen negatief advies werd overgemaakt. De politie zou volgens schepen Kennis dan wel “een objectief advies aan de minister hebben ingediend”, de wil en de moed om de visie door te drukken, ontbreken duidelijk!

34345 keer gedeeldVind ik leukReagerenDelen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...