Geen Nederlandsonkundige verpleegsters in onze ziekenhuizen

In dienst nemen verpleegkundigen uit het buitenland in onze ziekenhuizen geen goede zaak: gebrekkige taalkennis leidt onvermijdelijk tot slechtere dienstverlening

 

Ik ben absoluut niet te spreken over de aanwerving door ZNA van twee Filipijnse verpleegkundigen. Om een goede verpleegkundige te zijn is een perfecte kennis van de Nederlandse taal alsook een goede kennis van onze cultuur en leefgewoontenonontbeerlijk. Verpleegkundigen verkopen geen groenten, maar staan ten dienste van zieke mensen. Goed kunnen communiceren met de patiënten is daarbij van primordiaal belang. Indien ziekenhuizen – om het personeelsgebrek op te vangen – buitenlandse werknemers in dienst gaan nemen, zal dat onvermijdelijk leiden tot een slechtere dienstverlening en tot een verhoging van het aantal beroepsfouten.

 

In Groot-Brittannië is meer dan de helft van het verplegend personeel in de publieke ziekenhuizen in de grootstedelijke aglommeraties van buitenlandse origine. Deze ziekenhuizen halen dan ook een beduidend lagere kwaliteitsnorm dan de Vlaamse ziekenhuizen. Er stellen zich daar veel problemen met het buitenlands personeel omwille van de gebrekkige taalkennis, maar ook omwille van de verschillende culturele achtergrond, de andere normen inzake bijv. hygiëne ende andere leefgewoonten. Problematisch is ook dat de kwaliteitseisen van de opleidingen niet in alle landen en continenten dezelfde zijn.

 

Mijn verzet tegen de aanwerving van buitenlandse verpleegkundigen betekent nietdat er geen allochtonen in onze ziekenhuizen zouden kunnen werken. Als die allochtonen hiergeboren en getogen zijn, of op zijn minst tien jaar in ons land hebben geleefd en gewerkt; als zehier in hun opleiding geslaagd zijnen kunnen aantonen dat hun kennis van het Nederlands optimaal is, dan is er uiteraard geen probleem om hen tewer te stellen.

 

De Vlaamse Minister van Volksgezondheid moet dringend zijn verantwoordelijkheid opnemen. In eerste instantie moet het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker gemaakt worden. En liefst niet enkel met de obligate jaarlijkse affichecampagne. Het wegwerken van het personeelstekort in de zorgsector is een absolute prioriteit en mag gerust wat geld kosten. Als er dan toch nog in het buitenland zou moeten aangeworven worden, dan moet hier in Vlaanderen een opleiding voor buitenlandse verpleegkundigen georganiseerd worden. De opleiding moet langer duren dan een gewone verpleegopleidingen dient gecombineerd te worden met werkervaring(logistieke hulp, winkelbediende, secretariaat, baliewerk,…) en een doorgedreven taalopleiding. Slechts na een periode van tien jaar in ons land te hebben gewerkt, na het behalen van het vereiste diploma in ons land en na bewezen te hebben dat de taalkennis optimaal is,kan een tewerkstelling als verpleegkundige in onze ziekenhuizen overwogen worden.

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...