Geen ‘halal bevalling’ voor moslima’s maar terug naar westerse beschaving

De Antwerpse Tatiana Wielandt en haar schoonzus Abouallal, twee echtgenotes van “Belgische” fundamentalisten van Sharia4Belgium die naar Syrië waren vertrokken om zich aan te sluiten bij een islamitische terreurgroep die aan de kant van Al Qaeda vecht, zijn onlangs teruggekeerd naar België om hier te bevallen. Volgens de media hadden zij daarbij hulp gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zoals vele bekeerlingen is Tatiana Wielandt bijzonder fanatiek. Zij had al een kwalijke reputatie omdat zij op het geboortekaartje van haar eerste kind een kalasjnikov had afgebeeld, waarschijnlijk als eerbetoon aan de “vreedzame” en “verdraagzame” islam.

Anke Van dermeersch vroeg minister Reynders in de senaat waaruit die hulp had bestaan. Zij vond dat men Syriëstrijders definitief de toegang tot het land moest ontzeggen, en zij hekelde de hypocrisie van de fundamentalisten die spuwen op alles wat westers is, maar die wel hier willen komen profiteren van westerse medische zorgen. Zij zouden nu maar eens beter consequent zijn, en in het islamitische Turkije ‘halal bevallen’, waar de medische zorgen en epidurale verdoving minder courant zijn. Anke vroeg bovendien dat de kinderen van die vrouwen als beschermende maatregel aan het ouderlijk gezag onttrokken zouden worden. Geen overbodige vraag: één van die vrouwen had haar zoontje van nog geen twee jaar zelfs meegenomen naar het oorlogsgebied in Syrië. Minister Reynders ontkende alles. Hij beweerde dat hij helemaal geen hulp had geboden… behalve dan dat zijn diensten de terugkeer van beide terroristenvrouwen  mogelijk hadden gemaakt door een paspoort uit te reiken aan één van hun kinderen. Volgens Reynders was hij daartoe wettelijk verplicht, omdat het kind nu eenmaal de Belgische nationaliteit had. Het zoveelste neveneffect van de lakse nationaliteitswetgeving… Hij ontkende ook dat Buitenlandse Zaken financieel was bijgesprongen bij de repatriëring van beide vrouwen. Wat de financiële kant van de zaak betreft, heeft Reynders misschien gelijk. Maar zijn bewering dat er behalve dat paspoort helemaal geen enkele hulp werd verleend, druist in tegen de verklaringen van familieleden van die vrouwen.

Het Vlaams Belang Antwerpen zal niet nalaten zowel de federale als stedelijke overheid te blijven wijzen op de verderschrijdende islamisering van onze steden. De overheid is immers verplicht de nodige maatregelen te nemen, zowel pro-actief als repressief, om de veiligheid van haar burgers te waarborgen.

Anke Van dermeersch

Senator en Antwerps gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...