Geen Albanese islamitische moskee in Deurne

 

 

Interpellatie van raadslid Anke Van dermeersch aan schepen Duchateau voor de gemeenteraadszitting van maandag 30 mei 2016 betreffende verhuis Albanese islamitische moskee naar Deurne

 

De Albanese islamitische vereniging AICV uit Borgerhout heeft de intentie om te verhuizen naar de Coeveltstraat te Deurne. Het pand aan het Groenigerplein in Borgerhout is – naar eigen zeggen – te klein geworden voor deze sterk groeiende vereniging. De vzw wil in het gebouw in Deurne een moskee en een islamitisch sociaal-cultureel centrum uitbouwen.

 

Het pand in de Coeveltstraat werd door de vzw reeds enkele jaren geleden aangekocht en vorig jaar werd een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend. Deze aanvraag werd echter naar aanleiding van het negatief advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar door het college van burgemeester en schepenen geweigerd.

 

Kan de schepen mij meedelen waarom de aanvraag van vorig werd geweigerd?

 

Is er reeds een nieuwe aanvraag ingediend? Zo ja, wanneer?

 

Is het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar reeds in het bezit van het college van burgemeester en schepenen?

 

Zo ja, wat luidt het advies? Heeft het college van burgemeester en schepenen zich reeds uitgesproken over deze aanvraag?

 

Is de schepen van mening dat het inplanten van een Albanese islamitische moskee/vereniging een meerwaarde zou zijn voor een dichtbevolkte buurt, zoals de Coeveltstraat?

 

 

 

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...