Geanimeerd debat res publica

Op 29 september organiseerde de Res Publica-debatclub haar eerste debat ‘De islam in Vlaanderen: vriend of vijand?’ met als debaters Filip Dewinter, Sharia4Belgium-leider Abu Imran, islamcriticus Wim Van Rooy en de Turkse CD&V’er Ergün Top. Moderator van dienst was De Standaard-redacteur Bart Brinckman. 
 
Het beloofde een geanimeerd debat te worden in een volle zaal met meer dan 300 aanwezigen, waaronder een bont gezelschap Sharia4Belgium-aanhangers. De toon werd reeds gezet toen Abu Imran bij aanvang van het debat te kennen gaf dat hij als voorwaarde had gesteld dat de profeet Mohammed niet beledigd mocht worden. Hij vulde dreigend aan: “Mocht iemand de Profeet toch beledigen, sta ik niet in voor de gevolgen.” Even later leek een aanwezige aanhanger van Sharia4Belgium de daad bij het woord te willen voegen toen hij dreigende gebaren begon te maken en zelfs aanstalten maakte om het wapen van een politieagent in burger te grijpen. De politie greep kordaat in en samen met een andere agressieve Sharia4Belgium-kompaan mocht de amokmaker afkoelen in een Hobokense cel. 
 
Ook inhoudelijk leverde het debat het vuurwerk op waarvoor de aanwezigen waren gekomen. Centraal in het debat stond de vraag of de islam wel verenigbaar is met de democratie en – hierbij aansluitend – of de islam wel inpasbaar is in onze samenleving. Abu Imran vertolkte het standpunt dat islam en democratie onverzoenbaar zijn en dat iedereen onderworpen moet worden aan de sharia. “De enige wet die moet worden nageleefd is de islamitische sharia”, gaf hij te kennen, “niet de door de mens gemaakte wetten.” Volgens Abu Imran is er echter niets mis met de sharia. Wim Van Rooy en Filip Dewinter toonden echter – met de Koran in de hand – aan hoezeer de islam veel meer dan een godsdienst een gevaarlijke totalitaire ideologie is die geweld tegen andersdenkenden verheerlijkt en aanmoedigt. 
 
Elk op hun eigen manier gingen Abu Imran en Top in de tegenaanval. Abu Imran beweerde zowaar dat de islam zijn minderheden goed behandelt “omdat er in de moslimlanden na 1.300 jaar islambestuur nog steeds niet-moslimminderheden leven en kerken rechtstaan.” De waarheid luidt uiteraard dat deze ooit zo bloeiende christelijke gemeenschappen nu quasi weggevaagd zijn door eeuwen moslimterreur. Vervolgens betoogde de Sharia4Belgium-leider dat de huidige conflicten in de moslimlanden bewijzen dat niet de islam de agressor is, maar wel het Westen. Volgens Abu Imran is het Westen, onder meer in Afghanistan, Syrië, Libië en Irak, verantwoordelijk voor “de massamoord op vele honderdduizenden moslims”. Filip Dewinter repliceerde dat het Vlaams Belang zeker geen voorstander is van al deze gewapende interventies in moslimlanden, die in de eerste plaats vaak te maken hebben met de Amerikaanse strategische belangen.    
 
Top van zijn kant trachtte zijn verdediging op te bouwen rond het mythische ‘Al Andalus’, het middeleeuwse ‘tolerante’ Spaanse moslimrijk dat zijn religieuze minderheden – joden en christenen – goed behandeld zou hebben, maar kreeg meteen forse tegenwind van Wim Van Rooy die Top erop wees dat hij over dit thema reeds had gepubliceerd en dat het verdraagzame Al-Andalus nooit heeft bestaan, maar een multiculturele fabel is.  Top hield vol dat democratie en islam wel perfect verenigbaar zijn. Hij verwees daarbij naar zijn geboorteland, Turkije, “dat nog nooit zo democratisch en liberaal is geweest als onder de AKP-partij van huidig premier Recep Tayyip Erdogan.”  
 
Filip Dewinter maakte brandhout van de argumentatie van Top door hem enkele citaten van Erdogan naar het hoofd te slingeren die aantonen hoe Erdogan democratie de facto enkel als een middel beschouwt om de volledige islamisering van de Turkse samenleving te bewerkstelligen. “De democratie is slechts de trein waar we instappen tot we het doel hebben bereikt.”, liet Erdogan zich al eens ontvallen. Dewinter waarschuwde voor Erdogan en het door hem nagestreefde EU-lidmaatschap van Turkije. Wim Van Rooy vulde aan: ” Het probleem in Europa is dat de bevolking te naïef is en er steeds van uitgaat dat een moslim de waarheid spreekt. De islam kent echter het in de Koran vermelde concept van de ‘takiyya’, dat uitdrukkelijk toestaat dat moslims liegen tegenover niet-moslims.”   
 
De laatste vraag van moderator Brinckman was voor Filip Dewinter. “Komt het bestaan van Sharia4Belgium het Vlaams Belang eigenlijk niet goed uit?”, wierp hij Dewinter voor de voeten. Filip Dewinter had deze vraag al van mijlenver zien aankomen en repliceerde gevat: “Het is natuurlijk verleidelijk om Abu Imran te beschouwen als een ongevaarlijke gek in een soort van carnavalskostuum. Maar dat is hij helaas niet. Er zijn in de wereld tientallen miljoenen moslims die denken als hij, die de democratie willen afschaffen en alles en iedereen met geweld willen onderwerpen aan de onmenselijke sharia. Abu Imran is niet de carnavalsgek die de media van hem maakt, maar wel een uiterst gevaarlijke moslimextremist.” 
 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...