Fractievoorzitter Sam van Rooy ijvert voor het behoud en respect van onze standbeelden en monumenten

Gisteren (29 juni 2020) vond de laatste digitale Antwerpse gemeenteraad voor het zomerreces plaats. Tijdens deze zitting interpelleerde fractievoorzitter Sam van Rooy burgemeester De Wever over de beeldenstorm en de recente Black Lives Matter betoging en heeft onze gemeenteraadsfractie ook een motie voorgelegd met de vraag aan het stadsbestuur om volgende punten goed te keuren.

  • elke vorm van vandalisme aan een standbeeld of monument expliciet ten strengste te veroordelen en te (laten) vervolgen;
  • duidelijk te maken dat ze nooit zal zwichten voor welk vandalisme of protest ook dat gericht is tegen een standbeeld of monument;
  • indien nodig bepaalde standbeelden of monumenten extra zal beveiligen door middel van camerabewaking, een barrière of omheining dan wel de fysieke aanwezigheid van politieagenten;
  • helder te communiceren dat het onze geschiedenis wil laten rusten en dus niet meespeelt in dit oikofobe en occidentofobe circus van ‘identity politics’; en daarbij te verklaren dat het elke vraag of eis tot het verwijderen, censureren of aanpassen van een standbeeld of monument naast zich neer zal leggen.

Deze motie werd integraal door alle gemeenteraadsfracties afgekeurd. 

Hieronder kan u de volledige tussenkomst van fractieleder Sam van Rooy lezen.

 

Respecteer en behoud onze standbeelden en monumenten, wis onze geschiedenis niet uit

Enkele weken geleden, op zondag 7 juni, vond op het Steenplein een massabetoging plaats van het uit de VS overgewaaide ‘Black Lives Matter’. Met maar liefst 1.200 deelnemers was dit zogezegd niet toegelaten omwille van de COVID19-maatregelen, maar de facto heeft dit stadsbestuur deze Black Lives Matter-demonstratie wel gedoogd. Dat blijkt duidelijk uit de foto’s en video’s van de mensenmassa en van enkele sprekers die op het Steenplein een poging hebben gedaan om een coherente toespraak te brengen.

Wij maken ons dan ook grote zorgen over de neiging tot capitulatie van dit stadsbestuur in deze als ‘dekolonisatie’ en ‘antiracisme’ vermomde identitaire doodsstrijd.

Een van de oprichters van Black Lives Matter heeft verklaard dat de organisatie is gestoeld op het marxisme. De kern van het marxisme, zo weten wij, is maatschappelijk conflict tussen onderdrukkers en onderdrukten. Dit heeft geresulteerd in massamoord. De Franse historicus en kenner van het communisme Stéphane Courtois becijferde dat onder Stalin, Mao en Pol Pot alleen al 87 miljoen dodelijke slachtoffers vielen. Het marxisme betekent in de praktijk tirannie en geweld en het op grote schaal opruimen van mensen die in de weg staan.

Het is dus op deze afschuwelijke en inferieure mens- en maatschappijvisie dat Black Lives Matter zich beroept. Een oprichter van Black Lives Matter heeft het ook over, ik citeer, ‘een oorlog’ die ‘tegen zwarten’ zou plaatsvinden. De marxisten van Black Lives Matter gaan uit van strijd of zelfs oorlog tussen de blanke (of ‘witte’) onderdrukkers en zwarte (of bruine) onderdrukten. Black Lives Matter stuurt dus aan op een rassenstrijd.

De rellen, de plunderingen, het geweld tegen de politie en de vernielingen aan standbeelden en monumenten, zijn dan ook geen toeval. Net zoals het ook geen toeval is dat Black Lives Matter op straat, maar ook achter de schermen, een natuurlijke doch tijdelijke antiwesterse alliantie vormt met de als antifascisten vermomde fascisten van Antifa en met jonge moslims en islamitische groeperingen.

Terwijl een veroordeelde zwarte crimineel als George Floyd in Brussel een muurschildering kreeg, worden onze standbeelden en straatnaamborden vernield of besmeurd en beklad. De ene crimineel, Leopold II, wordt met andere woorden vervangen door een andere crimineel.

Het standbeeld van Pater De Deken in Wilrijk, waar wij vorige week nog actie hebben gevoerd om het standbeeld te behouden, is gisteren beklad met rode verf. Er is zelfs al een Mariabeeld beklad. Het standbeeld van Leopold II in Ekeren is ondertussen, na zwaar te zijn gevandaliseerd, weggehaald.

Niet dat u mij of mijn partij moet verdenken van enige sympathie voor een moorddadige Belgische koning als Leopold II; maar wij pássen voor de capitulatie voor een bende beeldenstormers die doen denken aan de Taliban en Islamitische Staat, en die niet zullen rusten alvorens ons Vrije Westen kapot is.

Helaas blijkt wederom dat terreur werkt, of het nu in de vorm van aanslagen is of via intimidatie, geweld en vandalisme.

Want werkelijk álles wordt nu in vraag gesteld: van standbeelden van Napoleon, Colombus en Churchill over boeken van Jef Geeraerts en strips van Urbanus, Kuifje en Jommeke, tot films en series als Gone with the Wind en Fawlty Towers. Als ze niet worden vernield, gebannen of gecensureerd, dan worden ze gelabeld en ontsierd met waarschuwingen, alsof het pakjes sigaretten betreft.

De totalitaire beeldenstormers zullen niet rusten alvorens elke dode blanke man van zijn sokkel is gevallen. Maar dit stopt niet bij standbeelden. Om Heinrich Heine te parafraseren: daar waar men beeltenissen vertrappelt, daar zal men uiteindelijk ook mensen vertrappelen.

Dit is een oorlog tegen ons en onze geschiedenis. Dat er geen enkele interesse is in het veroordelen van de Arabische en Ottomaanse slavenhandel, bewijst dit. Of zullen er ook bordjes aan moskeeën worden geëist waarop staat: hier wordt de massamoordenaar, verkrachter, rover en gewelddadige jihadist Mohammed aanbeden als rolmodel?

Dit gaat dus om het neerhalen van onze instellingen, om het eisen van herstelbetalingen en om de herverdeling van rijkdom.

En hoe meer westerse overheden en besturen capituleren, hoe verder dit zal gaan. Want deze postmoderne beeldenstorm is een pure machtsstrijd waarbij neomarxisten ons Vrije Westen kapot willen maken. We mogen dus niet verliezen.

Vandaar deze motie, die tegemoetkomt aan het essay ‘It’s the Identity, Stupid’ van burgemeester De Wever in De Tijd, waarin hij ter zake schreef, ik citeer: “Het is een straatje zonder einde, tenzij dan in het schrikbeeld dat George Orwell beschreef in 1984, namelijk een eeuwigdurend, politiek correcte gecorrigeerd heden, waarin alles wordt herschreven en hernoemd dat niet in het plaatje van het regime past.”

Wel raar dat dezelfde burgemeester het Delwaidedok heeft laten omdopen tot het Bevrijdingsdok. Uiteraard hebben wij alleen maar misprijzen voor een figuur als Delwaide, maar het aanpassen van deze doknaam was dus een fout signaal dat mee de deur wagenwijd heeft opengezet voor de postmoderne beeldenstorm van vandaag.

Laten we dus via deze motie die deur weer sluiten en stevig op slot doen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...