Fractieleider Sam van Rooy interpelleert stadsbestuur over onduidelijke toekomst voor de Turnhoutsebaan

De afgelopen maand vernamen we via Vlaams Open VLD-minister Lydia Peeters dat ze, na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en andere betrokkenen, besliste om van de Turnhoutsebaan op korte termijn een fietsstraat te maken. Dat betekent dat er een snelheidsregime van dertig kilometer per uur is en dat fietsers niet door automobilisten mogen ingehaald worden. “Er zal ook streng gehandhaafd worden: eerst via een mobiele trajectcontrole, daarna via een vaste trajectcontrole”, aldus minister Peeters. Tot slot klonk het als volgt: ‘Het plan werd voorgelegd aan het districtsbestuur van Borgerhout en het stadsbestuur van Antwerpen. “Nu moeten we de nieuwe verkeerssituatie zo snel mogelijk bekendmaken in de buurt en invoeren”, zei de minister. Een precieze datum kan ze nog niet geven, maar als het aan haar ligt, zal het snel zijn.

De burgervereniging ‘Pak ze aan’, die al langer ijvert voor een veiligere Turnhoutsebaan, reageert tevreden en hoopt dat men op lange termijn van de Turnhoutsebaan “de De Keyserlei van Borgerhout” zal maken.

Als Vlaams Belang waarschuwen wij alvast voor het plan aanpak in deze poging tot metamorfose voor de Turnhoutsebaan. Het vernieuwen en herinrichten van de weginfrastructuur is slechts een detail. Het zijn in de eerste plaats de florerende criminele economie (die groter is dan de legale economie), de drugshandel en de islamisering die structureel moeten worden teruggedrongen. De verloederde en geïslamiseerde Turnhoutsebaan is namelijk vergeven van de vaak niet koosjere halalwinkels, nachtwinkels, belwinkels, bruidswinkels, kappers, shoarmatenten, en cafés waar nooit vrouwen te zien zijn – maar dit uiteraard geheel terzijde. Groen vindt dat blijkbaar heel gezellig om te gaan shoppen.

Nu, de Borgerhoutse districtsburgemeester van Groen Marij Preneel reageerde tevreden op de fietsstraat, en onze mobiliteitsschepen Koen Kennis stond erbij en keek ernaar… Ook coalitiepartner Vooruit reageerde enthousiast en noemde de plannen van Peeters, of moet ik zeggen ‘de plannen Schiltz-Peeters’, “een grote stap in de juiste richting” – althans op Facebook. Een dag later lazen we dat schepen Koen Kennis (N-VA) zich gepasseerd voelde. Dat is toch bijzonder pijnlijk. Schepen Kennis noemde de keuze voor een fietsstraat “zorgelijk” en stelde dat de Turnhoutsebaan op geen enkel punt voldoet aan de voorwaarden om een fietsstraat in te richten. “Ik vind het ongelofelijk riskant om fietsers op de Turnhoutsebaan als rem te gebruiken voor automobilisten,” aldus onze schepen van mobiliteit.

Ook de Antwerpse politie wees het idee van een fietsstraat af: “Zonder aanpassing van de infrastructuur heeft de invoering van een fietsstraat op de Turnhoutsebaan geen zin”, zo luidde het. Ook gaf de politie aan dat zo’n trajectcontrole om aan handhaving te doen onrealistisch is in een stedelijke context op een baan met veel zijstraten.

Zowel schepen Kennis als de Antwerpse politie wezen op een mijns inziens compleet onderbelicht en onderschat deel van het probleem op de Turnhoutsebaan, namelijk het levensgevaarlijk rijgedrag van Marokkaanse patsers in de gekende Golfjes, BMW’s, Audi’s, Mercedessen, Porschen, Hummers en andere peperdure auto’s.

Wat dat betreft, ben ik immers een ervaringsdeskundige, want tijdens mijn studententijd fietste ik bijna dagelijks over de Turnhoutsebaan in Borgerokko, van de Stenenbrug tot de Carnotstraat. De Turnhoutsebaan wordt geteisterd door dubbelparkerende en levensgevaarlijk rijdende “Marokkaanse patsers met opgeschoren koppen” (dat zijn niet mijn woorden maar wel die van onderzoeksjournalist Raf Sauviller)

“Zij hebben lak aan de verkeerscode en etaleren een totaal gebrek aan respect voor de andere weggebruikers, de wandelaars en fietsers met wie ze de straat moeten delen.” De Turnhoutsebaan is dan ook een “hotspot voor agressie, geweld en hufterig rijgedrag.” (Raf Sauviller, boek ‘Borgerokko Maffia’)

Denk in dat verband ook aan de vaak levensgevaarlijke Marokkaanse trouwstoeten.

Het zijn dus zíj, die Marokkaanse patsers, die het in de allereerste plaats levensgevaarlijk maken voor fietsers en andere weggebruikers. En er moet daarop dus veel meer en strenger worden gehandhaafd, met hogere boetes en snellere intrekking van het rijbewijs en inbeslagname van het patservoertuig.

In het licht daarvan is het erg zorgwekkend dat de politie extra inzet op de Turnhoutsebaan, om een eventuele fietsstraat te handhaven, “moeilijk” noemt, omdat ze naar eigen zeggen de handen reeds vol heeft met de handhaving van de bestaande fietsstraten.

Een fietsstraat met een snelheidsbegrenzing van slechts 30 km/u zal louter leiden tot nóg meer filevorming, meer frustratie en levensgevaarlijke verkeerssituaties.

Mobiliteitsschepen Koen Kennis noemt het ‘ontbussen’ van de Turnhoutsebaan het allerbelangrijkste element en zei dat je dan nog kan bekijken of je al dan geen stadstram bovengronds houdt. Daarover de vraag waar die bussen dan zullen gaan rijden, of is het de bedoeling dat die ook onder de grond belanden?

Maar volgens ons is de enige échte oplossing voor een straat als de Turnhoutsebaan dat al het tramverkeer onder de grond komt te liggen. Alleen dan zal er voldoende plaats vrijkomen om een volwaardig fietspad aan te leggen en zal de verkeersdoorstroming voor élke weggebruiker verbeteren.

Sam van Rooy (MSc/Ing.)

Fractieleider Gemeenteraad Antwerpen

Vlaams Volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...