Filip Dewinter wil inschrijvingsstop voor nieuwe vreemdelingen in Antwerpen

Op 2 jaar tijd 3000 nieuwe asielzoekers bij OCMW verwacht!

7.890 klanten (in feite dossiers – achter één dossier kunnen meerdere personen schuilgaan) trekken financiële steun van het Antwerps OCMW.  58,7% (=4.633 dossiers) daarvan is asielzoeker of geregulariseerd! Het aantal leefloontrekkers stijgt momenteel met een gemiddelde van meer dan 100 per maand. De kaap van de 8.000 steuntrekkers is inmiddels dus overschreden.

In die groep van 4.633 zitten de definitief en tijdelijk geregulariseerden, de medisch geregulariseerden (art. 9ter), de subsidiair beschermden (die vorm van bescherming is bedoeld voor personen die niet als vluchteling kunnen worden erkend, in de zin van het Verdrag van Genève, maar die een reëel risico lopen om ter dood te worden veroordeeld of te worden geëxecuteerd, om wreed, onmenselijk of vernederend te worden behandeld; of die ernstig worden bedreigd ten gevolge van willekeurig geweld in geval van een intern of internationaal gewapend conflict), slachtoffers van mensenhandel, erkende vluchtelingen en mensen die via gezinshereniging naar ons land zijn gekomen.

Uit de reeds behandelde aanvragen in het kader van de collectieve regularisatie van 2009 hebben inmiddels al 572 geregulariseerden steun van het OCMW aangevraagd. Het totaal aantal ingediende dossiers is 7.168. De komende twee jaar kunnen we dus nog zo’n 3.000 nieuwe OCMW-klanten verwachten. Alleen ten gevolge van de collectieve regularisatie van drie maanden in 2009. Uit de eerdere collectieve regularisatie in 2001 weten we immers dat ongeveer de helft van de geregulariseerden bij het OCMW komt aankloppen.

80% van de Antwerpse OCMW-klanten is van allochtone afkomst. Exacte cijfers zijn niet bekend. Wel valt op dat steeds meer klanten die over de Belgische nationaliteit beschikken amper of geen Nederlands spreken, zelfs geen enkele Europese taal.

De totale kost voor sociale bijstand (zowel leefloon, sociale tewerkstelling als aanvullende financiële bijstand) werd dit jaar begroot op 118,262 miljoen euro. Dit bedrag blijkt nu ontoereikend te zijn. Het OCMW komt een 13 miljoen euro te kort om tot het einde van dit jaar de leeflonen te kunnen blijven uitkeren. In 2008 werd er 83 miljoen euro uitgegeven voor sociale bijstand. De kosten zijn op twee jaar tijd spectaculair gestegen. En de komende drie jaar kunnen we ook stijgingen verwachten.

Filip Dewinter is duidelijk: ”Antwerpen kan de instroom van asielzoekers en geregulariseerden niet langer aan. De Antwerpse politici moeten aandringen op een immigratiestop. Tevens moeten stadsbestuur en OCMW de daad bij het woord voegen door geen enkele nieuwe vreemdeling in te schrijven zolang de federale regering haar verantwoordelijkheid niet opneemt. De druk op de federale regering moet opgevoerd worden. Het is niet genoeg dat de federale regering meer financiële middelen ter beschikking zou stellen van de gemeenten voor de uitvoering van hun laks asielbeleid. Het is vooral noodzakelijk om de toevloed aan nieuwe immigranten en asielzoekers een halt toe te roepen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...