Filip Dewinter stelt lijsttrekkers districtsraden voor : “Onze prioriteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn veiligheid, veiligheid en veiligheid”

Vandaag maakte het Vlaams Belang zijn lijsttrekkers bekend voor de districtsraadsverkiezingen van oktober. De Antwerpse parlementsleden van het Vlaams Belang lanceren zich in de lokale kiesstrijd. Gerolf Annemans trekt de lijst in het district Antwerpen, Anke Van dermeersch in het district Wilrijk, Jan Penris trekt net als zes jaar geleden de Merksemse districtslijst en Wim Wienen neemt de honneurs waar in Hoboken waar een spannende kiesstrijd wordt verwacht. In Deurne haalde het Vlaams Belang zijn hoogste percentage ooit. Daar wordt Jan Van Wesembeeck ingezet. In Borgerhout trekt Ledy Broeckx, ex-verbondsleidster van het VNJ de lijst. Kurt Van Noten, de afdelingsvoorzitter, trekt in Ekeren, Ineke Cleymans in Berchem en Angie Bosmans in Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De vijf laatst genoemden zijn voor de eerste maal lijsttrekker. Het lijsttrekkerschap is evenredig verdeeld tussen mannen en vrouwen. 
Filip Dewinter : “Onze prioriteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn veiligheid, veiligheid en veiligheid”
Het Vlaams Belang gaat de kiesstrijd alleen in, zonder kartelpartner Vlott. Hugo Coveliers is 65 geworden en heeft te kennen gegeven niet meer actief aan politiek te doen. Het Vlaams Belang wil resoluut op eigen kracht en met een duidelijke politieke boodschap naar de Antwerpse kiezer. Filip Dewinter : “De prioriteiten zijn veiligheid, veiligheid en veiligheid. Eén de fysieke veiligheid, twee de sociale veiligheid en drie de identitaire veiligheid. Er moet meer veiligheid komen. De criminaliteit moet hard aangepakt worden. De werkzekerheid en de betaalbaarheid van de pensioenen dient een permanent aandachtspunt te zijn. Er moet een immigratiestop komen, anders dreigt Antwerpen zijn Vlaams karakter te verliezen”.
Het Vlaams Belang gaf naar aanleiding van de jaarwissel en de nieuwjaarsreceptie kalenders uit met de duidelijke boodschap “2012 Durf kiezen”. Het roept de Antwerpenaar op om een duidelijke keuze te maken : de status-quo of de verandering. Filip Dewinter : “In Antwerpen zal ook Bart Dewever duidelijk kleur moeten bekennen. Ofwel gaat hij voor verandering en kiest hij voor samenwerking met het Vlaams Belang. Ofwel kiest hij voor Janssens en blijft hij het huidig beleid steunen. Wij reiken hem de hand. Wij willen Antwerpen veilig en Vlaams en kiezen dus voor de verandering zonder socialisten”.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...