Filip Dewinter opent meldpunt ‘nepracisme’: “Ik wil aantonen hoe absurd de huidige heksenjacht wel is en hoezeer de politieke correctheid uit de bocht gaat”

Het stripalbum Kuifje in Congo was na meer dan 80 jaar het voorwerp van een gerechtelijk racisme-onderzoek. In Nederland trachtte een actiegroep onder de slogan ‘Zwarte Piet is racisme’ de feestelijke intocht van Sinterklaas in Amsterdam te laten verbieden. Een werkgroep van de  Verenigde Naties bestempelde Zwarte Piet vervolgens als “een uiting van racisme die bestreden moet worden via het onderwijs”. Ook Pipi Langkous blijkt “racistisch”, omdat ze zegt dat haar dwaasheden een gevolg zijn van haar contacten “met de negertjes”. De theekopjesattractie “Monsieur Cannibale” van de Efteling zou dan weer een “racistische” verwijzing bevatten naar het koloniale verleden van Nederland.

Niet alleen onze tradities liggen onder vuur van de antiracistische lobby. Ook de politiek moet voortdurend op zijn tellen passen. Een burgemeester die onwillige overlastzigeuners wil verjagen met luide muziek krijgt meteen het etiket “racist” op zijn voorhoofd geplakt. En wanneer Filip Dewinter een ludiek videospel lanceert waarin moslimterroristen, compleet met bommengordel en zwaard, moeten worden neergemept, regent het georchestreerde klachten en moet hij zich verantwoorden voor de rechtbank. Leugenachtig wordt de indruk gewekt dat Dewinter álle allochtonen viseert. Dat in hetzelfde videospel ook blanke criminelen gemept moeten worden, wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten.

Van zodra men een persoon met een andere huidskleur wil afbeelden, lijkt men voortaan best voorafgaand advies te vragen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Maar een promofilmpje van de stad Antwerpen was dan weer “racistisch” omdat er net te weinig allochtonen in voorkwamen. Het is duidelijk: niets of niemand is nog veilig voor racismebeschuldigingen. Men hoeft zelfs allerminst een racistisch oogmerk te hebben om beschuldigd kunnen te worden van racisme.

Volgens Filip Dewinter is het duidelijk dat de strijd tegen het racisme volledig uit de hand is gelopen en is ontaard in een hetze die niets of niemand ontziet. Om dit duidelijk te maken opent hij een meldpunt. Filip Dewinter: “Ik roep op om alle vormen van nepracisme te melden via mijn website http://www.filipdewinter.be/contact. Ik wil deze feiten oplijsten om aan te tonen hoe absurd de huidige heksenjacht wel is en hoezeer de politieke correctheid uit de bocht gaat.”

Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...