Filip Dewinter: “Nachtopening van politiekantoren heeft wel degelijk zin.”

In antwoord op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter gaf burgemeester Bart De Wever cijfers vrij betreffende het aantal aangiftes per Antwerps politiekantoor en het tijdstip hiervan. De meegedeelde cijfers hebben betrekking op 2011, 2012 en de eerste helft van 2013. In deze 2,5 jaren gebeurden in totaal 93.406 aangiftes op een Antwerps politiekantoor, waarvan 84.074 overdag (tussen 7 en 19 uur).  De cijfers hebben enkel betrekking op de aangiftes die plaatsvonden aan de loketten van de politiekantoren. Uit de cijfers blijkt dus dat de politiekantoren een zeer belangrijke loketfunctie blijven behouden.

Het aantal aangiftes dat werd gedaan in de politiekantoren per district:

district Antwerpen: 61.700 aangiftes – 66% van het totaal

district Wilrijk: 10.160 aangiftes – 10,9%

district Deurne: 5.190 aangiftes – 5,6%

district Berchem:  4.674 aangiftes – 5%

district Hoboken: 3.077 aangiftes – 3,3%

district Merksem: 2.933 aangiftes – 3,1%

district Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 2.299 – 2,5%

district Borgerhout: 2.262 – 2,4%

district Ekeren: 1.111 – 1,2%

Bij de evaluatie van het aantal aangiftes ’s dat in deze periode nachts werd ingediend (9.332), dient rekening gehouden te worden met het feit dat van de 17 Antwerpse politiekantoren er maar 6 ’s nachts geopend zijn, één per politieafdeling. 11 politiekantoren zijn uitsluitend geopend tijdens te kantooruren (9u-17u). Uit de cijfers blijkt desalniettemin dat een niet gering aantal bezoekers zich ’s nachts bij een commissariaat aanmeldt om aangifte te doen. De meeste nachtelijke aangiftes gebeuren in de kantoren Quinten Matsijslei  en Noorderlaan (beiden 17% van het totale aantal aangiftes daar). In de kantoren Handelstraat en Doornstraat gebeurt 11% van de aangiftes ’s nachts, op de Oudaan 10% en in het kantoor Unolaan 7%. In de politiekantoren die ’s nachts geopend zijn vindt gemiddeld 13,4% van de aangiftes ’s nachts plaats. 

Filip Dewinter reageert: “In 5 van de 6 commissariaten die ’s nachts geopend zijn gebeurt meer dan 10% van de aangiftes ’s nachts. Men moet er daarbij rekening mee houden dat dit allemaal dringende aangiftes zijn, vaak in noodsituaties. De cijfers bewijzen dus  dat het weldegelijk zin heeft om politiekantoren de klok rond geopend te houden.

Voor het Vlaams Belang is en blijft veiligheid één van de belangrijkste kerntaken van een lokaal bestuur. Zeker in een stad als Antwerpen waar veel criminele feiten plaatsvinden – ook ’s nachts  –  is het belangrijk dat men de toegang tot de politiediensten zo laagdrempelig mogelijk maakt. Daarom pleit het Vlaams Belang ervoor om per district minstens één politiekantoor 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 open te houden.

Binnenkort stelt het Antwerpse stadsbestuur zijn nieuwe masterplan ‘huisvesting lokale politie’ op. Het Vlaams Belang hoopt dat het aantal nachtopeningen wordt uitgebreid en zeker niet wordt verminderd. ”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...