Filip Dewinter hekelt “onterechte criminalisering wapeneigenaars”

Het Vlaams Belang waarschuwt voor ondoordachte verstrengingen van de wapenwetgeving. Nu de cijfers van wapenbezit opnieuw toenemen, dringt de Vlaams Vredesinstituut-directeur Nils Duquet aan op een herziening van de wetgeving. “Maar het is niet omdat legaal wapenbezit stijgt, dat de criminaliteit of het geweld stijgen”, reageert Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang). “Integendeel, legale wapeneigenaars zijn door de band genomen net brave mensen. Op deze manier criminaliseer je echter een gigantische groep mensen die helemaal niets verkeerd doet.” Dewinters partij apprecieert dan ook niet dat Duquet mensen verdacht maakt die het bezit van een wapen overwegen uit veiligheidsoverwegingen. “Het is de primaire taak van de overheid om voor veiligheid te zorgen, niet om burgers te culpabiliseren die zich – terecht – onveilig voelen.”
Het Vlaams Vredesinstituut organiseerde vandaag een webinar omtrent de wapenwetgeving in ons land. Wat blijkt? Wapenbezit is in stijgende lijn. In 2006 waren er ongeveer 788.000 vuurwapens in omloop, in 2020 waren dat er 700.000. Vandaag is dat aantal gestegen naar iets meer dan 800.000. Dat gaat om jagers, sportschutters en verzamelaars, maar ook om een kleine minderheid die een wapen heeft omwille van veiligheidsreden. Duquet van het Vlaams Vredesinstituut problematiseert dat laatste motief evenwel en zegt dat hij “zich zorgen maakt over hen”. Het Vlaams Belang is echter van mening dat er niets te vrezen valt van legale wapeneigenaars, “integendeel, om legaal een wapen te hebben, heb je net een blanco strafblad nodig.”

Dewinter wil werking en taak van het Vredesinstituut in het bureau van het Vlaams parlement ter discussie stellen


“Het Vlaams Vredesinstituut voert op kosten van de belastingbetaler een kruistocht tegen legaal wapenbezit”, reageert Dewinter verder op de uitingen van Duquet. “Daarvoor werd het Vredesinstituut, dat volledig afhangt en gesubsidieerd wordt door het Vlaams parlement, niet opgericht. Men wil legale wapeneigenaars in verband brengen met geweld en criminaliteit, terwijl het omgekeerde waar is. Op deze manier culpabiliseert men een groep van tienduizenden brave burgers met het onverholen doel om wapenbezit te ontraden en een nieuw draagvlak te creëren om een nog strengere regelgeving rond wapenbezit te maken.”

“Het Vredesinstituut vergist zich van vijand”, besluit Dewinter. “Niet mensen die zich zorgen maken rond hun veiligheid en denken aan zelfverdediging moeten bestreden worden. Niet de legale en vergunde wapenbezitter is de vijand, maar de illegale wapenhandel moet bestreden worden! Maar in plaats van verantwoord gecontroleerd wapenbezit toe te laten, duwt men mensen die legaal een wapen overwegen in de illegaliteit. De boutade ‘when guns are outlawed, only outlaws will have guns’ wordt zo meer en meer van toepassing. Het Vlaams Belang zal hier niet aan mee doen.”

Dewinter, die tevens ondervoorzitter van het Vlaams parlement is, laat weten dat hij dan ook de werking en de taak van het Vredesinstituut in het bureau van het Vlaams parlement verder ter discussie zal stellen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...