Filip Dewinter, geschokt en verontwaardigd over “affaire Debie”

Filip Dewinter: “Ofwel liegt de minister van Justitie, Annemie Turtelboom ofwel weet ze niets af van de Stasi-spionage-praktijken van de Staatsveiligheid. Hoe dan ook is Annemie Turtelboom politiek verantwoordelijk. De Staatsveiligheid is een politieke inlichtingendienst geworden in dienst van het regime.”

Filip Dewinter vraagt inzage in Staatsveiligheidsdossier  en eist tekst en uitleg van minister van Justitie Turtelboom

Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator Filip Dewinter is geschokt en verontwaardigd over het feit dat zijn voormalige persverantwoordelijke en medewerker, Bart Debie, drie jaar lang als informant voor de Staatsveiligheid heeft gefungeerd.

Filip Dewinter: “Ik beschouwde Bart als een vriend. Na zijn veroordeling en zijn ontslag als politiecommissaris heeft de partij zijn boetes en advocaten betaald, hem een job gegeven en hem gemeenteraadslid gemaakt. Ik vertrouwde Bart. Door mij te bespioneren in opdracht van de Staatsveiligheid heeft hij niet alleen misbruik van mijn vertrouwen gemaakt maar ook van mijn vriendschap.”

Veel belangrijker nog zijn de politieke gevolgen van deze affaire. Vorige week nog beweerde minister van Justitie, Annemie Turtelboom, in de commissie Justitie van het federaal parlement: “Het behoort niet tot de opdracht van de Veiligheid van de Staat om parlementsleden in de gaten te houden in hoofde van hun functie.” Vandaag blijkt dat de minister ofwel liegt ofwel niet op de hoogte is. Hoe dan ook is de minister van Justitie verantwoordelijk.

Filip Dewinter wil dringend tekst en uitleg van minister van Justitie Annemie Turtelboom: “Wie gaf de opdracht? Welke informatie wordt verzameld? Wat gebeurt er met deze informatie? Wie geeft toegang tot deze informatie? Wat is de modus operandi van de Staatsveiligheid? Welke partijen en welke politici worden geschaduwd? Wie geeft toegang tot deze informatie? Was de minister/regering op de hoogte?”

Filip Dewinter: “Het is ongehoord dat in een democratische rechtsstaat een democratisch verkozen partij en haar parlementsleden gevolgd worden door de Staatsveiligheid. Het inschakelen van spionnen die vanuit het parlement als parlementsmedewerker rapporteren aan de Staatsveiligheid over de politieke activiteiten en contacten van een parlementslid is een Stasi-praktijk die thuis hoort in één of ander totalitair regime maar niet in een zogenaamd democratisch land. Het inwinnen van vertrouwelijke informatie over de politieke activiteiten en contacten van een parlementslid en zijn partij heeft maar één doel: het destabiliseren van de betrokken politicus en zijn partij. De Staatsveiligheid moet de veiligheid van het land beschermen maar beschermt in de praktijk vooral de bestendiging van het regime. Door parlementsleden te volgen en te schaduwen ontpopt de Staatsveiligheid zich als een politieke inlichtingendienst van het regime en de aan de macht zijnde partijen.”

Filip Dewinter richt vandaag een schrijven aan de minister van Justitie en de Privacycommissie om inzage te krijgen in zijn dossier.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...