FDW in De Zondag : Antwerpen is niet van iedereen… Antwerpen aan de Antwerpenaren

 
 
“Antwerpen is van iedereen” beweert het SP.a/VLD/N-VA/CD&V-stadsbestuur. De gevolgen van het multicul-beleid van Janssens, Dewever en co kunt u alle dagen vaststellen in vele wijken van Borgerhout, Oud-Berchem, Deurne-Noord, Hoboken en Antwerpen-Noord. De onveiligheid en de criminaliteit nemen toe; hele buurten islamiseren en arabiseren …
 
Vele Antwerpse Vlamingen voelen zich al lang niet meer thuis in hun eigen wijk of buurt. De recente rellen in Borgerhout zijn het gevolg van het multicul-beleid dat allochtonen pampert en hen de indruk geeft dat alles kan en mag. Aan het knuffelbeleid ten aanzien van allochtonen en vreemdelingen moet een einde komen. Kortom Antwerpen is niet van iedereen, Antwerpen is in eerste instantie van de autochtone Vlaamse Antwerpenaren die vele generaties lang de metropool hebben opgebouwd en grootgemaakt. Vreemdelingen en allochtonen die hier willen wonen, leven en werken moeten hun lot aan dat van de Vlamingen verbinden en niet omgekeerd. Vreemdelingen en allochtonen moeten zich aanpassen aan onze manier van leven en niet omgekeerd. Eerst en vooral moet de immigratiekraan dicht. Dweilen met de kraan open is geen optie. Hoe dan ook moeten de rotte appels eruit: criminele en onaangepaste vreemdelingen moeten teruggestuurd worden naar hun land van herkomst!
 
De multiculturele samenleving is failliet. Het wordt tijd om te kiezen voor echte verandering! N-VA/SP.a/VLD en CD&V hebben in Antwerpen de voorbije jaren een “eigen-volk-laatst”-beleid gevoerd. Multicultuur betekent in de praktijk al te dikwijls multiconflict. Het Vlaams Belang klaagt het nefaste en lakse immigratie- en inburgeringsbeleid al vele jaren aan. Andere partijen – zoals de N-VA – wekken de indruk dat ze het Vlaams Belang bijtreden terwijl ze al jaren deel uitmaken van het Antwerpse stadsbestuur onder leiding van Patrick Janssens. Het wordt tijd voor duidelijkheid en echte verandering met het Vlaams Belang. Samen geven we Antwerpen terug aan de Antwerpenaren!
 
Filip Dewinter
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...