Extra maatregelen voor 2060 voldoende?


Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 20 december 2010 betreffende extra maatregelen Antwerpen-NoordIn de collegezitting van vrijdag 26 november ll. werden een aantal extra maatregelen besproken aangaande alcohol, drugs en overlast in Antwerpen-Noord.

De nota zegt dat het aantal personeelsleden in de politieafdeling City, waaronder Antwerpen-Noord valt, werd verhoogd met 20% sinds 2008. Dit wil zeggen dat de extra maatregelen zullen moeten genomen worden met hetzelfde aantal politieagenten.

Is de burgemeester van mening dat dit haalbaar is?


 

Met de huidige politieaanwezigheid zijn er nog heel wat klachten betreffende te lange aanrijtijden.

Hoe gaat het college snellere interventies mogelijk maken met hetzelfde aantal politieagenten?

 

Kan het X-trateam ingeschakeld worden als permanent controleteam met politionele bevoegdheden om illegalen op te sporen?

 

Acht het college de afbakening van de zone waar het reglement van toepassing is, niet te beperkt?

Wat met het St Jansplein? Wat met de Rooseveltplaats? Wat met de Statie- en Breydelstraat?

 

Waarom is het reglement niet van toepassing in de straten rondom Freeclinic? 

 

Welke sluitende afspraken heeft de burgemeester gemaakt met het parket omtrent het repatriëren van de 70% illegale drugdealers?

 

Het sluitingsuur voor de plaatselijke horeca wordt herleid tot 01.00 uur.

Wie zal controle uitoefenen op de correcte toepassing hiervan?

 

 

 

 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...