Eén jaar MAS – verval is reeds begonnen. Ongunstige kosten-baten analyse MAS

Het Museum aan de Stroom van het Nederlands architectenbureau Neutelings-Riedijk werd in mei 2010 opgeleverd, vier jaar na de eerste steenlegging. Sinds 17 mei 2011 werd het museum opengesteld. Bij een bezoek aan deze museumsite vallen de vele, veelal bouwkundige mankementen van de 64-meter hoge toren erg duidelijk op. (foto’s in bijlage)
 
Reeds aan de inkom merkt men dat delen van de gegolfde glasmuren ofwel barsten vertonen, ofwel gewoonweg mankeren. Daarnaast ontsieren heel wat hekkens en werfkegels zowel het restaurant- als het dakterras, waardoor de bezoeker zich verplicht een weg moet banen tussen de verschillende obstakels. De voornaamste oorzaak hiervan zijn ernstige verzakkingen – of zelfs het ontbreken – van tegels en profielen. Kortom, het ‘stapelhuis’, dat als een belangrijke trekpleister van onze stad dient te worden beschouwd, verkeert reeds in een ronduit gebrekkige toestand.
 
Het stadsbestuur bevestigde reeds nav een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch in oktober vorig jaar dat de gebreken aan het glas gekend zijn en dat dit werd toegelicht aan de verantwoordelijke bedrijfsdirecteuren en aan het kabinet Cultuur. 
Als reden voor het uitblijven van de nodige vervangingen haalt het stadsbestuur aan dat in geval van glasbreuk dat soms lang kan duren omdat de breuk moet vastgesteld worden door de verzekeringen, omdat een nieuw glas moet besteld en gefabriceerd worden in Italië en omdat plaatsing van een nieuw glas enkel kan gebeuren tijdens een week met gunstige (windstille) weersomstandigheden.
 
Het stadsbestuur erkent tevens dat er problemen zijn met de daktegels op het bewandelbare dakterras evenals met de daktegels in natuursteen op de niet bewandelbare negende verdieping.
De daktegels zijn opgelegd op tegeldragers. Tevens bevestigt het stadsbestuur dat ter hoogte van de stalen platen die de rail van de glazenwasinstallatie bedekken, de tegels bij grote belasting (veel bezoekers op dak)kunnen beginnen schuiven. 
De oneffenheid van de natuursteen op de negende verdieping maakt dat de tegels ook daar minder stabiel liggen dan machinaal geproduceerde tegels en bovendien is deze natuursteen onvoldoende vorstvast om in Antwerpen gebruikt te worden.
 
Het stadsbestuur bevestigt tevens dat de breuken in het glas van het MAS een gevolg zijn van een cumulatie van spanningen in het glas : residuele spanningen tgv plaatsing, residuele spanningen tgv fabricatie, spanning tgv winddruk en thermische spanningen. De twee laatste spanningen zijn een gevolg van weersomstandigheden. De eerste twee factoren zouden niet mogen aanwezig zijn.
Verzekeringsexperten en de universiteit Gent werden ondertussen ingeschakeld om deze oorzaken te onderzoeken.
Gezien het grote aantal gebreken werd de definitieve oplevering van het MAS herhaaldelijk uitgesteld.
 
Het stadsbestuur noemt het MAS na één jaar officieel een succes op basis van de bezoekersaantallen, maar verliest daarbij de kosten de kosten-baten analyse uit het oog. Slechts de helft van de bezoekers geeft geld uit naar aanleiding van een bezoek. Eén op twee bezoekers komen enkel voor het gratis uitzicht en brengen het MAS dus 0,0 € op. Bovendien kent de op zich al zeer dure MAS-constructie vele gebreken die nog jarenlang geld zullen kosten aan de Antwerpenaar.
 
Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...