Vlaams Belang verzet zich tegen nieuwe dienstregeling in Antwerpen

Interpellatie van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch aan schepen Koen Kennis voor de gemeenteraad van maandag 19 december 2016 betreffende de dienstregeling van De Lijn in Antwerpen

De Lijn kampt in Antwerpen met een aanzienlijk personeelstekort. Naar aanleiding van een uitgelekte interne nota, die sprak van het terugschroeven van de dienstverlening, interpelleerde ik reeds in het Vlaams parlement de bevoegde N-VA minister. De minister gaf te kennen dat deze plannen gelukkig niet door zullen gaan, maar dat maakt de situatie van het openbaar vervoer in Antwerpen er niet minder zorgwekkend op.

Er wordt niet gesnoeid in het aanbod. Wat wel waar is, is dat de vacatures moeilijk worden ingevuld. Momenteel staan er 150 vacatures open, en er komen er nog heel wat bij in 2017.

 

Door de vele files ligt de werkdruk voor chauffeurs van De Lijn zeer hoog. Dit leidt tot demotivatie en ziekte. De bussen en trams die in de binnenstad rijden verouderd, vuil en dikwijls overvol. Bovendien heeft de Antwerpenaar door regelmatige stakingen en wijzigingen van de dienstregelingen niet al te veel vertrouwen in het openbaar vervoer om ergens te geraken, laat staan op tijd te geraken.

 

Dit alles in combinatie met het steeds duurder worden van tickets en abonnementen maakt dat mensen steeds minder gebruik maken van het openbaar vervoer in onze stad. Het Antwerpse verkeersveiligheidsplan sprak in juni 2015 zelfs over een daling met 11,6 miljoen reizigers, toen de gratis abonnementen werden afgeschaft voor senioren en kinderen.

 

Daarom deze vragen:

 

Is de schepen op de hoogte van de problemen die de Antwerpenaar ondervindt en welke initiatieven worden er genomen om bij de bevoegde minister en De Lijn aan te dringen op positieve actie?

 

Welke initiatieven neemt de schepen om de Antwerpenaar aan te moedigen om bus en tram te nemen als alternatief voor de wagen?

 

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...