De kassa rinkelt voor het Zuiden: Antwerpse provincieraad keurt 1 miljoen euro subsidies goed

Bij monde van provincieraadslid Wim Verheyden kant het Vlaams Belang zich tegen het toekennen van deze subsidies voor “ontwikkelingsprojecten in het Zuiden”
 

De Antwerpse provincieraad keurde meer dan 1.000.000 euro subsidies goed voor “ontwikkelingsprojecten in het Zuiden”. Onder de gelukkigen zijn een aantal organisaties die zogezegd “aan de verbreding van het draagvlag voor internationale solidariteit” werken.

Het Vlaams Belang kant zich bij monde van Wim Verheyden tegen het toekennen van deze subsidies. Volgens Verheyden zetelen in een aantal raden van bestuur van deze organisaties, personen die zich politiek profileren. De Vlaams Belang-fractie stelt tevens vast dat het mondiaal beleid momenteel te versnipperd is.

Verheyden: “Gemeenten, provincies en het Vlaamse en nationale niveau hebben allemaal een vinger in de pap. Op deze manier wordt het mondiaal beleid één groot kluwen wat de efficiënte besteding van de gelden niet ten goede komt. Wij pleiten ervoor om het mondiaal beleid over te laten aan het Vlaams niveau.”

Het Vlaams Belang is van mening dat aan het verlenen van hulp ook voorwaarden moeten zijn verbonden. “Ontwikkelingshulp en samenwerkingsverbanden moeten gekoppeld worden aan de bereidheid van ontwikkelingslanden om afgewezen asielzoekers en andere onderdanen terug te nemen,” besluit Verheyden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...