criminaliteit in Antwerpen neemt van 2000 tot en met 2010 toe met 26,4%”

Antwerpen telt 81.876 misdrijven per jaar : 224 per dag of 9 per uur.
Uit een lijvig rapport van de federale politie blijkt dat de criminaliteit in de stad Antwerpen op 10 jaar tijd (2000-2010) gestegen is met 26,4% (van 64.777 misdrijven in 2000 naar 81.876 in 2010).  Sinds het begin van deze legislatuur is de criminaliteit gestegen van 75.074 misdrijven in 2006 naar 81.876 misdrijven in 2010.  (toename van 9 %)
Enkele belangrijke trends voor de periode 2000-2010 :  
Het aantal delicten betreffende geweld tegen eigendom (vandalisme, brandstichting, …) steeg van 5.674 feiten in 2000 naar 7.197 in 2010). Dit betekent een stijging van 26.84 % in 10 jaar tijd.
Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (slagen en verwondingen, verkrachting, moord en doodslag, aanranding van de eerbaarheid) verdubbelt bijna ( van 3.919 feiten in 2000 naar 7.518 in 2010).  Dit betekent een stijging met 91,8%. In deze categorie valt voornamelijk de verdubbeling van het aantal  feiten betreffende slagen en verwondingen op (van 3.159 feiten in 2000 naar 6.334 in 2010 ).  Ook de verdubbeling van het aantal feiten betreffende aanranding van de  eerbaarheid  (van 138 feiten in 2000 naar 276 in 2010) en de verdubbeling van het aantal gevallen van  moord en doodslag (van 66 feiten in 2000 naar 134 in 2010) zijn opmerkelijk ;
Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld stijgt zorgwekkend : fysiek geweld binnen een koppel stijgt (van 407 feiten in 2000 naar 1.841 feiten in 2010).
Het aantal woninginbraken is de voorbije tien jaar niet gedaald.  Jaarlijks vinden in Antwerpen 4.899 woninginbraken plaats, goed voor  13 inbraken per dag.  (Periode 2005-2010) Wat wordt er gestolen :  top 3 :  1/juwelen  2/Geld  3/Computers of multimedia 
Het aantal autodiefstallen is ten gevolge van de betere beveiliging van wagens spectaculair verminderd van 2.299 gestolen auto’s in 2000 naar 900 in 2010.  Top 5 van de gestolen wagens : 1/Ford 2/Volkswagen 3/Mercedes  4/Opel  5/BMW
Het aantal delicten betreffende zakkenrollerij steeg met 76,4% (van 2.375 feiten in 2000 naar 4189 in 2010)
Het aantal winkeldiefstallen nam toe met +54% (van  1.918 feiten in 2000 naar 2.958 in 2010)
Het totaal aantal diefstallen kent op 10 jaar tijd wel een daling (van 41.244 tot 36.122 delicten), maar opvallend is wel dat het aantal diefstallen sinds 2008 opnieuw een stijgende lijn kent. (van 33.298 feiten in 2008 naar 36.122 in 2010).
Significant is de toename van de onveiligheid op het openbaar vervoer.  Voor wat diefstal betreft zien we op 10 jaar tijd een opvallende stijging van het aantal delicten op het openbaar vervoer  van 483 feiten in 2000 naar 1.248 in 2010.  Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit op het  openbaar vervoer verdubbelde van 24 feiten in 2000 naar 48 feiten in 2010.
De zogenaamde korpsprioriteiten  kenden met uitzondering van drugshandel een relatieve daling tijdens de periode 2000-2010 :
Drughandel : neemt toe van 2.481 delicten in 2000 tot 2.852 in 2010, een stijging dus met bijna 15%. Cijfer daalt wel in vergelijking met 2009.
Diefstal met geweld : daalt met 19% (van 2.453 in 2000 naar 1.987 in 2010).
Handtasroof : daalt met 12%
Diefstal gewapenderhand : daalt  met  17%; is wel opnieuw in stijgende lijn sinds 2009 (+3%) (van 690 in 2000 naar 578 in 2010)
Diefstal uit auto : daalt met meer dan 50%; is wel opnieuw in stijgende lijn sinds 2009            (+ 7,3%) (van 11.682 in 2000 naar 5.582 in 2010).
Filip Dewinter : “deze harde cijfers tonen aan dat de criminaliteit in Antwerpen allesbehalve daalt.   81.876 misdrijven per jaar, dat zijn 224 criminele feiten per dag of 9 per uur.  Het is niet te verwonderen dat het slecht gesteld is met het onveiligheidgevoel  van de Antwerpenaar.  Deze cijfergegevens tonen aan dat de Antwerpenaar zich terecht onveilig voelt in zijn stad.  De stijging met 26.4% op 10 jaar tijd toont het failliet aan van het veiligheidsbeleid van burgemeester Patrick Janssens.  Janssens is compleet mislukt voor wat betreft het terugdringen van de onveiligheid in Antwerpen”.
     

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...