Contactgegevens Deurnese districtsraadsleden na bedreigingen(zonder overleg) verwijderd van districtswebsite

Jan Van Wesembeeck (Vlaams Belang Deurne): “Niet buigen voor dreigementen. Terug online zetten!”

In de ‘Gedragscode voor mandatarissen’ wordt bepaald dat de contactgegevens van elke districtsraadslid openbaar zijn. Wij vinden dat een goede zaak omdat het de democratie ten goede komt en kadert in de openbaarheid van bestuur die de Deurnenaar verdient. Nadat het districtscollege eind januari een dreigbrief ontving gericht aan de raadsleden van N-VA en Vlaams Belang, verdwenen echter alle gegevens van alle districtsraadsleden van de website van het district. Dat is geschied zonder dat de fractieleiders of individuele raadsleden daarvan op de hoogte werden gebracht. Een woordvoerder van de politie heeft bovendien verklaard dat het verwijderen van de informatie niet op vraag van de politie is gebeurd.

Het Vlaams Belang is niet te spreken over deze gang van zaken; in de districtsraad stelt fractieleider Jan Van Wesembeeck dan ook de volgende vragen:

Waarom werden de gegevens die de raadsleden openbaar wensten te maken verwijderd van de website van het district Deurne?; Waarom werd de groepsfoto van de districtsraadsleden van de website verwijderd?; Wie heeft er opdracht gegeven om deze gegevens en de foto te verwijderen van de website?

Het Vlaams Belang dient bovendien een voorstel tot motie in met als doel de gegevens van de districtsraadsleden opnieuw op de districtswebsite te plaatsen. Immers, als de meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD zich wil verstoppen bij de eerste de beste dreigementen, is dat hun zaak. Wij weigeren echter zomaar toe te geven aan dreigementen, zeker wanneer dat de broodnodige openbaarheid van bestuur in het gedrang brengt. Vlaams Belang Deurne hekelt dit staaltje van ondoorzichtige bestuurlijke lafheid en wenst te allen tijde bereikbaar te blijven voor de Deurnenaar.

 

Contact:

Jan Van Wesembeeck
Voorzitter Vlaams Belang Deurne
jan@vlaamsbelangdeurne.org
0477/208 606

Guy Dirckx
Fractiesecretaris Vlaams Belang Deurne

guy.dirckx@vlaamsbelang.org
0485/55 01 93

 

Sam Van Rooy, namens Vlaams Belang Deurne
Persverantwoordelijke

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...