Blijf af van het geld voor de Antwerpse ouderen!

Binnen enkele weken zullen zowel de budgetwijziging 2010 als het budget 2011 van het OCMW besproken worden. Het College moet hierover advies geven.  Vanaf half september zou het Antwerps OCMW niet meer in staat zijn om de leeflonen uit te betalen. Het in het OCMW-budget 2010 voorziene geld is dan op. De tekorten zouden om en bij de 15 miljoen euro bedragen, waarvan 12 à 13 miljoen euro rechtstreeks het gevolg is van de stijging van het aantal bijstandtrekkers. Wettelijk is de stad verplicht om de tekorten bij te leggen.

 

Het stadsbestuur overweegt in het kader van de nieuwe financiële problemen om het OCMW bijkomende besparingen op te leggen. In het college wordt onder meer gesuggereerd dat het Zorgbedrijf zou moeten besparen. Het Zorgbedrijf krijgt 50% van de stadsbijleg aan het OCMW. Het Zorgbedrijf voert momenteel een ambitieus investeringsplan uit dat ervoor moet zorgen dat in een periode van ongeveer 10 jaar een aantal RVT’s, woon- en zorgcentra en serviceflats gemoderniseerd of gebouwd worden. Een vermindering van de dotatie aan het Zorgbedrijf zou betekenen dat het investeringsplan op zijn minst voor een deel moet teruggeschroefd worden. Dit investeringsplan werd amper drie jaar geleden unaniem door OCMW- en gemeenteraad goedgekeurd. Het zou zeer betreurenswaardig zijn dat de financiële middelen die voorzien werden in het kader van de vergrijzingsproblematiek en de modernisering van de RVT’s en serviceflats nu verminderd werden.

 

Daarom ook voert het Vlaams Belang de politieke druk op. Het Vlaams Belang wil niet dat er geraakt wordt aan de OCMW-dotatie voor het Zorgbedrijf. De Antwerpse ouderen mogen niet het slachtoffer worden van de immigratietoevloed richting Antwerpen. In de opvallende stijging van het aantal bijstandtrekkers de voorbije maanden zijn er nog bijna geen dossiers van de algemene regularisatie. De toename van het aantal leefloon- en equivalent leefloontrekkers zal dus zeker nog tot einde 2011 aanhouden. Momenteel stijgt het aantal financiële bijstandtrekkers met ongeveer 100 per maand.  Vandaar de gigantische meerkost. De OCMW-raadsleden  van de meerderheid moeten nu kleur bekennen. Het College mag het OCMW geen besparingen opleggen die tot gevolg zouden hebben dat er minder middelen kunnen geïnvesteerd worden voor de aanpak van de vergrijzing en de dienstverlening aan de Antwerpse ouderen.  

 

De motie zal op de OCMW-raad van dinsdag 17 augustus geagendeerd worden.  Een extra gemeenteraadscommissie Sociale Zaken wordt aangevraagd voor dinsdag 31 augustus.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...