Besparingsronde stadspersoneel om Oosterweeltunnel te betalen

Interpellatieverzoek van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van 22 november 2010 betreffende masterplan besparingsronde personeel en middelen


 


In tegenstelling tot wat het stadsbestuur beweert, maken de sluiting van zeven lokale bibliotheken, de sanering van het loketpersoneel in de districten, de sluiting van de Ruggeveldijspiste, het sluiten van het serrecomplex van de groendienst en de afschaffing van de havenronde voor wat betreft de ophaling van het afval van bedrijven, deel uit van een masterplan ter besparing van personeel en middelen. Maar liefst 550 jobs sneuvelen, 400 via afvloeiingen dmv pensioen, 150 via saneringen allerhande en afschaffing van diensverlenende faciliteiten.


 


In de maanden juni en juli werd reeds in het schepencollege beslist tot een algemene saneringsoperatie. De jongste dagen werd door het schepencollege de indruk gewekt dat het sluiten van de districtsbibliotheken, het sluiten van de Ruggeveldijspiste, …. afzonderlijke beslissingen zijn, die genomen worden op basis van specifieke overwegingen en criteria. Niets blijkt echter minder waar. Achter al deze sluitingen en saneringen gaat een globaal plan schuil.


 


De middelen die vrijkomen dmv ontslagen, saneringen, sluitingen, … , waartoe zullen deze gelden dienen?


 


Hoe rijmt het college van burgemeester en schepenen deze besparingsronde met de eerdere uitspraken van schepen Bungeneers omtrent de voldoende financiële middelen om alle diensten optimaal te doen functioneren?


 


  

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...