Besmettelijke infectieziekte tbc in het Centrum voor Basiseducatie Antwerpen

Filip Dewinter: “Tbc is een besmettelijke en dodelijke importziekte die een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Het Vlaams Belang wil controle op tbc-besmetting bij alle vreemdelingen en vluchtelingen in Antwerpen en Vlaanderen.”
 

Volgens een brief die in het bezit is van Antwerps VB-fractieleider Filip Dewinter, is er een geval van de besmettelijke en dodelijke infectieziekte tbc (tuberculose) vastgesteld in het Centrum voor Basiseducatie Antwerpen (Open School Antwerpen).

In de jaren ’80 en ’90 was het aantal gevallen van tbc in Antwerpen nochtans tot zo goed als nul herleid. Vanaf eind jaren ’90 is dat echter beginnen te stijgen, tot er de afgelopen jaren in onze stad jaarlijks gemiddeld 100 nieuwe gevallen van tbc werden vastgesteld. De preventie en bestrijding van tbc wordt in Antwerpen gecoördineerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Filip Dewinter: “Tbc is een besmettelijke en dodelijke infectieziekte die in onze stad en ons land zo goed als niet meer voorkwam. De massa-immigratie heeft er echter voor gezorgd dat tbc terug is van weggeweest. Tbc is een importziekte die een gevaar vormt voor de volksgezondheid in onze stad en in ons land. Daarom wil ik dat iedere vreemdeling en vluchteling die zich in Antwerpen of Vlaanderen vestigt op tbc wordt gecontroleerd!”

Gemeenteraadslid Filip Dewinter zal hierover vragen stellen aan de bevoegde Antwerpse schepen Fons Duchateau; Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch zal hierover vragen stellen aan de Vlaamse minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...