Audit Vlaanderen doet geen onderzoek naar fraudezaak-Sihame El Kaouakibi: moet stinkend potje gedekt blijven?

Vlaams Belang verzocht Audit Vlaanderen een onafhankelijk onderzoek te voeren naar aanleiding van waarschijnlijk misbruik van Antwerpse subsidies door Sihame El Kaouakibi met Let’s Go Urban.

Naar aanleiding van het waarschijnlijke misbruik van (Antwerpse) subsidiegelden door Sihame El Kaouakibi met haar vzw Let’s Go Urban, diende Antwerps fractieleider Sam van Rooy een maand geleden een verzoek in bij Audit Vlaanderen om op onafhankelijke wijze de onvoldoende of slechte controle door het Antwerps stadsbestuur nader te onderzoeken. Het Vlaams Belang vroeg daarbij dat ook de volgens de Antwerpse audit ‘te nauwe banden’ met Sihame El Kaouakibi zouden worden blootgelegd. Van Rooy: “In de fraudezaak-El Kaouakibi is een onafhankelijke controle door Audit Vlaanderen geen overbodige luxe. We zouden dan kunnen zien in hoeverre de Antwerpse audit wordt bevestigd dan wel tegengesproken, en hoe ver de verantwoordelijkheid van het Antwerps stadsbestuur precies reikt.”

Vandaag reageerde Audit Vlaanderen via e-mail, met de mededeling dat “het vooronderzoek is afgerond” en er werd beslist “geen audit op te starten”.

In een reactie stelt Van Rooy: “Ik ben hier niet over te spreken en zal Audit Vlaanderen vragen om mij het rapport en/of de verslagen te bezorgen – of ter inkijk aan mij voor te leggen – die dat ‘vooronderzoek’ kunnen aantonen en toelichten.”

Het Vlaams Belang wilde Audit Vlaanderen nu juist inschakelen om een bijkomend, extern onderzoek te voeren, dat volgens Van Rooy meer onafhankelijkheid garandeert dan de interne audit van de stad Antwerpen zelf.

Van Rooy: “Dat Audit Vlaanderen zich nu beroept op precies die interne audit van de stad Antwerpen om geen bijkomend onderzoek te voeren, kan er bij mij dan ook niet in. Temeer omdat ik in mijn verzoek aan Audit Vlaanderen expliciet had gevraagd om diepgaand(er) onderzoek te doen naar de volgens de interne audit van de stad Antwerpen ‘te nauwe banden’ tussen het stadsbestuur enerzijds en Sihame El Kaouakibi anderzijds. Op gratuite wijze stelt Audit Vlaanderen echter dat het ‘geen aanwijzingen aantrof’ dat de jarenlange gebrekkige controles door de stad Antwerpen op de (besteding van de) subsidiegelden richting El Kaouakibi/Let’s Go Urban ‘het gevolg zouden zijn van favoritisme of politieke druk’. Het lijkt er sterk op dat dit stinkende potje gedekt moet blijven.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...