Antwerpse criminaliteit stijgt met 9% : Vlaams Belang wil nultolerantie.

In Antwerpen worden gemiddeld 139 criminele feiten per dag geregistreerd

 

Filip Dewinter : “steek criminelen waar nu geen opvangplaats voor is,
desnoods in een gehuurde Nederlandse gevangenisboot op de schelde”

 

Zopas werden de criminaliteitcijfers van de stad Antwerpen voor het jaar
2009 bekend gemaakt. Deze statistiek bevestigt wat het Vlaams Belang reeds
op 2 februari 2010 bekend maakte :  de totale geregistreerde criminaliteit
stijgt met 9%. Hiermee is dan ook officieel een einde gekomen aan de licht
dalende trend van de voorbije jaren.

 

In 2009 werden er in totaal 50606 criminele feiten geregistreerd. Omgerekend
komt dat neer op een gemiddelde van 139 criminele feiten per dag ! Rekening
houdende met het “dark number” ligt het werkelijke aantal feiten allicht nog
hoger. Bijzonder verontrustend is de stijging van het aantal diefstallen met
geweld (+ 11%), de diefstallen gewapenderhand (+12%) en het aantal
woninginbraken (+7%). In Antwerpen worden er momenteel gemiddeld 14
woninginbraken per dag geregistreerd. Andere sterke stijgers zijn het
verboden wapenbezit (+ 41%), het aantal winkeldiefstallen (+ 18%) en het
aantal feiten van vandalisme (+ 19%). Het aantal feiten van drugbezit stijgt
met 42%. Dit is allicht het gevolg van doorgedreven politiecontroles maar
het is wel een bewijs dat Antwerpen nog steeds een belangrijke afzetmarkt is
voor drughandelaars allerhande.

 

De Antwerpse burgemeester mag met dit slechte rapport niet langer zijn kop
in het zand steken als het over onveiligheid en criminaliteit gaat. De
situatie is dermate ernstig en dreigt te escaleren als we niet snel
ingrijpen om Brusselse toestanden te vermijden. Het Vlaams Belang zal
tijdens de gemeenteraad dan ook pleiten voor de invoering van de
nultolerantie inzake criminaliteit, drugs en geweld. Om dat te
verwezenlijken moet de burgemeester de verschillende stadsdiensten
efficiënter laten samenwerken en de talrijke politieagenten die nu nog
steeds belast zijn met administratief werk van achter de bureaus halen en
inzetten op de straat. Burgemeester Patrick Janssens moet ook op federaal
vlak bijkomende middelen voor Antwerpen vragen. Het Vlaams Belang vraagt ook
ondersteuning van het parket inzake een degelijk ‘lik-op-stuk’-beleid door
middel van het invoeren van het snelrecht. De bouw van een nieuwe Antwerpse
gevangenis dient spoedig aangevat te worden en in afwachting daarvan moet
men de mogelijkheid tot het huren van Nederlandse gevangenisboten
onderzoeken.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...